Az RMDSZ legfőbb politikai ereje: az önkormányzatok

Magyar Összefogás megteremtése fontos
garancia az erdélyi magyarság erős
európai jelenlétének
biztosítása szempontjából,
ennek sikeréhez azonban a közösség
szolidaritására, erőteljes
mozgósításra és a
magyarságnak valós
számarányánál magasabb
választási részvételére
van szükség: ennek
elérésében hatalmas szerep jut a
magyar önkormányzatoknak is – jelentette
ki Markó Béla szövetségi
elnök pénteken, Szilágycsehben, az RMDSZ
Partiumi Önkormányzati
Konferenciáján.


A rendezvényen, amelyen Bihar, Szilágy,
Szatmár, Arad, Temes, Beszterce és
Máramaros megyék közel
háromszáz magyar
önkormányzati
képviselője vett részt, az
elmúlt kormányzati ciklus és az
európai uniós tagság két
évének eredményeit, az
önkormányzatok előtt
álló feladatokat
leltározták fel, de jelentős
hangsúllyal esett szó a közelgő
európai parlamenti
választásokról is. Az
eseményen a szövetségi elnök
mellett jelen volt és beszédet mondott
Kelemen Hunor ügyvezető
elnök, Porcsalmi Bálint
önkormányzatokért felelős
ügyvezető alelnök, Seres Dénes
parlamenti képviselő, az
RMDSZ Szilágy megyei
szervezetének elnöke, Horváth Anna
európai parlamenti
képviselőjelölt, valmint Varga
András, Szilágycseh polgármestere.


Beszédében az RMDSZ
elnöke leszögezte: rendkívül
fontos, hogy a magyarság jól szerepeljen
a választásokon: a cél
három magyar képviselő
bejuttatása az Európai
Parlament
be, ehhez pedig arra van
szükség, hogy a magyarság nyolc
százaléknál nagyobb, közel
kilenc százalékos arányban vegyen
részt a választásokon. A
június 7-i választások ugyanakkor
egy fontos erőpróbát jelentenek a
román politikai élet
irányába is, hiszen az RMDSZ-nek
újból bizonyítania kell, hogy maga
mögött tudhatja az erdélyi
magyarság támogatását.

Markó Béla szerint az
önkormányzatok számára
jelenleg a decentralizáció a legfontosabb
célkitűzés. Mint fogalmazott,
Romániában, mint mindig, ma is
szép nyilatkozatok hangzanak el a
decentralizációról, ám a
valós decentralizációs
törekvéseket mindig „nagy
riadalom” övezi. Úgy
értékelte, a magyar
önkormányzatok ennek dacára
„el kell menjenek a falig”, azaz mindent
meg kell tegyenek hatásköreik
további bővítése
érdekében. E tekintetben fontos és
megvalósítható
lépésnek nevezte azt a kormány
által is – egyelőre ígéret
szintjén – felvállalt
intézkedést, melynek
értelmében a dekoncentrált
állami intézményeket az
önkormányzatok
hatáskörébe utalnák
át. Ez egy rendkívül nagy
eredmény lenne, amelyet mindenképpen
támogatni kell, függetlenül
attól, hogy kezdetben jelentős anyagi
megterhelést jelentene az
önkormányzatoknak – mutatott
rá, hozzátéve, ezáltal
valóban lehetőség nyílna
arra, hogy maguk a helyi közösségek
dönthessenek számos lényeges
kérdésben többek között az
oktatás, a mezőgazdaság
terén.


A szövetségi elnök élesen
bírálta a jelenlegi kormány
intézkedéseit. Leszögezte: a
kabinet, a két
kormányzópárt folyamatosan rossz
döntéseket hoz, amelyek nemcsak hogy nem
jelentenek megoldást a gazdasági
válság okozta problémákra,
de többlet-terheket rónak a gazdaság
alapját alkotó kis- és
közepes vállalkozásokra, és
ezzel tovább súlyosbítják a
válság hatásait. Hasonlóan
rossz döntés szerinte a
dekoncentrált intézmények
„lefejezése” is, amely –
ahelyett hogy a szolidaritást
erősítené –
bizonytalanságot kelt egy
egyébként is nehéz
időszakban. Az RMDSZ és a
magyar önkormányzatok jövőbeni
feladatait vázolva leszögezte: bár
nem tudni, meddig tartanak a két
kormánypárt tartalékai, nem tudni,
meddig működik majd a
kormánykoalíció, az
RMDSZ-nek ettől
függetlenül módszeresen, tudatosan
készülnie kell a
kormányzásra, ezzel egyidőben pedig
erősítenie kell helyi
„kormányzati erejét”, az
önkormányzatokat, amely
álláspontja szerint a legfőbb
politikai erő az RMDSZ kezében.

Kelemen Hunor ügyvezető
elnök a választási kampányt
érintő kérdésekről
beszélve kifejtette: a magyar
választási siker
kulcskérdése a
mozgósítás, mint fogalmazott, az
RMDSZ számára nem a
politikai pártok, hanem mindenekelőtt a
választó közöny jelenti a
legnagyobb veszélyt. A
kampányfőnök azt mondta, az
RMDSZ pozitív, a társadalom
valós problémáira
összpontosító kampányt
folytat majd, programjában többek
között a
pénzügyi-gazdasági
válság feloldására, a
mezőgazdaságot és a
regionális fejlesztést érintő
kérdésekre kíván
válaszokat adni, de jelentős
hangsúlyt fektet a nemzeti kisebbségek
jogaira is. Ez utóbbi kapcsán
alapvető célnak nevezte egy olyan
átfogó európai
kisebbségjogi keretszabályozás
elfogadtatását, amely megfelelő
jogalapot és modellt biztosít majd a
különböző
autonómiaformák
megvalósításához is.


A program keretében Markó
Béla
szövetségi elnök
lakossági fórumon is részt vett az
RMDSZ szilágycsehi
székházában, majd
meglátogatta a két évvel
ezelőtt létrehozott
önálló magyar állami
iskolát és óvodát is.