Az RMDSZ kormányzati prioritásai

Az RMDSZ kormányzati prioritásai
Biró Rozália az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke ismertette az új kormányprogram azon kitételeit, melyek a szövetség javaslatára kerültek be a dokumentumba.

 

 

 

A hatékonyabb kormányzás és a hatalmi ágak elválasztása elvének megőrzése érdekében az RMDSZ javasolta azt, hogy a lehető legkevesebb jogszabályt fogadják el sürgősségi kormányrendelet vagy kormányzati felelősségvállalás formájában. „Az oktatásról szóló fejezetben pozitív diszkriminációt kérünk a nemzeti kisebbségeknek, például abban, hogy kisebb létszámú osztályok működhessenek. Szerepel a kormányprogramban az, hogy biztosítani kell a nemzeti kisebbségek nyelvén az alternatív tankönyveket. Elsősorban a román nyelv oktatására gondolunk, hiszen most már megvan a tanterv, és lehetőség van idegen nyelvként, más módszertan szerint tanítani a román nyelvet a kisebbségi diákoknak. A tanterv alapján már ki lehet dolgozni a tankönyveket, ezek azonban csak optimális esetben kerülnének idén szeptemberben az iskolákba.”

 

Javaslatok

 

Az egészségügyi fejezetben az RMDSZ javasolta, hogy április 12-ig szabadítsa fel a kormány a be nem töltött, befagyasztott, posztokat. „Jelenleg az egészségügyben a posztok 65 százaléka a van elfoglalva, és 35 százaléka üresen áll. Ez szinte lehetetlenné teszi a minőségi szolgáltatást” – hívta fel a figyelmet Biró Rozália. Az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó részben a szövetség javaslatára bekerült a kormányprogramba az Erdélyi Autópálya munkálatainak folytatása, ezen kívül 18 km autópálya megépítése Sárszeg és Bihar között. „A költségvetési tételekre vonatkozó fejezet kapcsán mi azt mondtuk, hogy szükségeltetik a közigazgatásban dolgozók fizetésének az emelése, illetve a pénzügyi amnesztia, ami arra vonatkozik, hogy a köztisztviselőknek ne kelljen visszamenőleg visszaadniuk azt a pénzt, amit szociális juttatás, ruhapénz, vagy más anyagi kiegészítés formájában kaptak meg a fizetés mellett. Erre vonatkozóan már készül a kormányrendeletet, ami 300-400 ezer köztisztviselőt érintene országos szinten” – folytatta a politikus.

 

Kötelező chartat

 

A kormányprogram kimondja, hogy bővíteni kell azt a keretösszeget, ami az anyanyelvhasználatot lehetővé teszi az ügyfélszolgálatban és a dekoncentrált intézményekben, továbbá el kellene érni azt, hogy a helyi önkormányzat egyre nagyobb hatáskört kapjon a dekoncentrált intézményekkel szemben. A nemzeti kisebbségekre vonatkozó fejezetben szerepel a kisebbségi törvény elfogadása. Biró Rozália kifejtette: „Jelenleg nem az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartáját vesszük alapul az anyanyelvhasználatban, hanem sokkal inkább a korlátozóbb jellegű 215-ös számú törvényt. A chartat ugyan aláírta Románia, de annak nincs kötelező érvénye, ezért arra törekszünk, hogy a chartaban megfogalmazott elveknek kötelező érvényt szerezzünk Romániában.”

 

Pap István