Az RMDSZ kiáll a restitutio in integrum elve mellett

Románia – A Képviselőház több plenáris ülésén is szó volt a törcsvári kastély visszaadását kivizsgáló bizottság jelentéséről és az azt elfogadó hatrozatról.

A Szociáldemokrata, a Demokrata és Nagy Románia pártok frakcióinak szónokai egyaránt azt az álláspontot képviselték, hogy nem minden esetben kellene visszaadni a volt tulajdonosoknak az állam által elvett javaikat. Gyakorlatilag a 10. Törvény régi formáját tartották helyesnek, „a nép vagyonának elprédálásáról” és törvénytelen privatizációról beszéltek. Azt sem rejtették véka alá, hogy ez a határozat egy olyan precedenst teremthet, amely alapján más visszaszolgáltatások esetében is hasonló eljárásokat eredményezhet.

Az RMDSZ frakció nevében Márton Árpád képviselő szólalt fel, aki elmondta, az RMDSZ programja a restitutio in integrum (teljes visszaszolgáltatás) elvét követi, tígy természetszerűen nem érthet egyet azzal a 90-es éveket időző mentalitással, amit az említett szónokok képviseltek, ha pedig létezik egy örökösök közti vita, vagy a múzeum megőrzése érdekében szükség van egy közhasznú kisajátításra, akkor ezt adminisztratív úton, vagy az igazságszolgáltatás révén kell megvalósítaniuk az érdekelt feleknek. A Képviselőház ebben a kérdésben nem leh! et érdekelt fél – szögezte le.

A Nagy Románia Párt képviselője azt állította, hogy az RMDSZ azért helyezkedett erre az álláspontra, mert attól tart, hogy veszélybe kerülhet az általa visszakapott ingatlanok sorsa. Személyes érintettség jogán, Márton Árpád, a frakció nevében elmondta, hogy az RMDSZ 1989 decemberében jött létre, ennek következtében nem is igényelhetett vagy kaphatott vissza semmit, de valóban féltünk valamit. A magyar nemzeti közösséghez tartozó személyek jogos tulajdonát. Magánszemélyek, közbirtokosságok, kulturális és más jellegű szövetségek, valamint történelmi egyház! aink, bizonyos esetekben még vissza sem szolgáltatott tulajdonairól van szó. Ezekért valóban aggódunk és valóban ezért tartjuk e precedenst veszélyesnek, ezt azonban nyíltan és felemelt fővel vállaljuk – hangsúlyozta a képviselő..

A végszavazáskor, a visszaszolgáltatás semmiségét kimondó határozatot támogató pártok képviselői nacionalista hangvételű felszólalásaikban azt hajtogatták, a román nép érdekeit kell védeni az idegen nemesi családok érdekeivel szemben.

Márton Árpád képviselő kifejtette, az RMDSZ Románia Parlamentjében az egyetlen olyan jobb-közép politikai szervezet, amely 2004-ben is, mint az Európai Néppárt tagja szerzett mandátumot. – Az RMDSZ 1990-ben is és azóta folyamatosan a restitucio in integrum híve volt és maradt. Ez egy jobboldalú politikai opció. Természetes, tehát, hogy ellene szavaztunk ennek a precedens értékűnek szánt határozatnak Természetesnek tartjuk, hogy a baloldali vagy nacionalista elveket valló pártok nem támogatják azt az elképzelést, hogy meg kell akadályozni az ingatlanok egyrészének visszajuttatását, ez ugyanis egy világos baloldali, illetve! nacionalista álláspont. Meglepő azonban, hogy az újabban néppártivá vedlett Demokrata Párt, amelynek nemrég éppen itt Bukarestben, a tagfelvétele előtt vetették a szemére az ingatlan visszaszolgáltatás akadályozását, ezúttal ismét baloldaliként szerint szavazott. Lehet, hogy mégis inkább a Szocialista Internacionáléban a helyük, mint a Néppártban? – tette hozzá Márton Árpád.