Az RMDSZ-küldöttség az anyanyelvű oktatás szükségességét hangsúlyozta

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elfogadta Traian Băsescu meghívását, ma délelőtt részt vett azon a cotroceni-i tanácskozáson, amelyre a parlamenti pártokat hívta meg az államfő.

Az RMDSZ küldöttségét Kelemen Hunor vezette, a konzultáción részt vett Márton Árpád és Verestóy Attila, a Szövetség képviselőházi illetve szenátusi frakciójának vezetője.

Kelemen Hunor ügyvezető elnök a tanácskozás után elmondta, az államelnök két napirendi pontot javasolt: az oktatási paktumot valamint az egyéni választókörzetes szavazási rendszert.

Oktatás

A küldöttség vezetője az RMDSZ nevében egy oktatással kapcsolatos dokumentumot  nyújtott át az államfőnek. Korábban az államfő is elküldte az RMDSZ-nek az általa javasolt oktatási paktum szövegét.

„Elmondtuk, jó kezdeményezésnek, kiindulópontnak, ugyanakkor meglehetősen hiányosnak is tartjuk ezt a dokumentumot. Sajnálatunkat és aggodalmunkat fejeztük ki az államfőnek, hogy a paktum szövegét kidolgozó tanügyi szakbizottságba egyetlen magyar szakembert sem hívott meg. Emiatt a dokumentum egyetlen mondatot, egyetlen szót sem tartalmaz a hazai kisebbségi, illetve a magyar nyelvű oktatásról. Konkrét javaslatokat tettünk a dokumentum kiegészítésére, az oktatási törvény módosítására, valamint az iskolák finanszírozásával és a tanterv kidolgozásával kapcsolatban. Elmondtuk azt is, biztosítani kell itthon az anyanyelvű oktatást – az óvodától a doktori képzésig -, beleértve a magyar nyelvű egyetemi oktatást is. Az új tanügyi törvénynek a hazai kisebbségi közösségek számára biztosítania kell saját oktatási intézményeik létrehozásának lehetőségét, és azt, hogy maguk dönthessenek ezek működéséről. Az államnak – a fejkvóta alapján – biztosítania kell ezeknek az intézményeknek a támogatását. Az államfőnek azt is hangsúlyoztuk, hogy a kis közösségek létszám alatti osztályokkal működő iskoláinak támogatását az államkasszából kell egészíteni” – mutatott rá Kelemen Hunor ügyvezető elnök, aki hozzátette, az RMDSZ-küldöttség azt is kérte, hogy a magyar gyermekek anyanyelvükön tanulhassák valamennyi tantárgyat – a történelmet és földrajzot is –, a román nyelvet pedig igényeiknek megfelelően kidolgozott tankönyvekből sajátíthassák el. Az RMDSZ képviselői azt is említették, hogy a vidéken élő iskolásoknak biztosítani kell a városi tanulókéval egyenlő esélyeket, javasolták, hogy a létszám alatti osztályokkal működő iskolákat csak abban az esetben vonják össze, ha a gyermekeknek nem kell 15 kilométernél hosszabb utat megtenniük a legközelebbi iskoláig. „A dokumentum átnyújtásakor az államfőnek elmondtuk, ha az ebben megfogalmazottakat bevezetik a paktum szövegébe, az RMDSZ aláírja a paktumot” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Egyéni választókörzetes szavazási rendszer

„Az egyéni választókörzetes szavazási rendszerrel kapcsolatban továbbra is azt hangsúlyoztuk, az RMDSZ csupán egy olyan változatot támogat, amely biztosítja a romániai magyarság arányos képviseletét, amelyben a leadott szavazatokat mandátumra lehet váltani, a mandátumot pedig ugyanaz a párt kapja, amely a szavazatokat is. A romániai magyarság számára ugyanis az arányos parlamenti képviselet megőrzése létfontosságú.

Az államelnök által javasolt, kétfordulós, többségi elvű egyéni választókerületes rendszer megszűntetné politikai képviseletünket, illetve, két megyére – Hargita és Kovászna megyére – korlátozná, holott a magyarságnak csupán 45 százaléka él a Székelyföldön. A szórványban, Közép-Erdélyben és a Partiumban élőkre is gondolnunk kell, amikor a választási rendszerről szóló döntésünket meghozzuk. Az RMDSZ ezért a kormány által javasolt változatot támogatja, azt a rendszert, amely nem sérti a demokrácia azon alapelvét, amely szerint a társadalom valamennyi közösségét – a leadott szavazatok aránya szerint – parlamenti képviselethez kell juttatni” – szögezte le végül Kelemen Hunor, az RMDSZ-küldöttség vezetője.