Az otthon lakói is ünnepeltek

Az otthon lakói is ünnepeltek
Szentmisével kezdődött el az Idősek Világnapja megünneplése a nagyváradi Szent Márton idősek otthonában és közös programmal folytatódott. Az otthon minden lakója kapott egy szál virágot.

Az Idősek Világnapja alkalmából Pálos István várad-szőllősi plébános celebrált misét tegnap délelőtt a Szent Márton idősek otthonának kápolnájában. Rajna József apát kanonok, a Caritas igazgatója, valamint Németh László nyugalmazott plébános kocelebrált.
Pálos István többek között a kommunikáció fontosságát emelte ki, kihangsúlyozva az ítélkezés, a megszólás, illetve a segíteni akarás közötti különbséget. A megszólás öncélú és arról szól, hogy magunkat különbnek tekintjük a másiknál – akiben pedig szeretet van, annak az a célja, hogy megóvja a másikat. A sokunk által áhított szabadság is szóba került.

A szabadságról

Az ember szabad akar lenni – de vajon mitől, és mire? Vannak, akik például szüleiktől, vagy épp kötelezettségektől szabadulnának, de ezek helyett lélekromboló, öncélú, értéktelen dolgok felé sodródnak. Az igazi szabadság: szabadnak lenni mindattól, ami tévútra visz – ösztöneinktől, indulatainktól – hogy megélhessük azt a szeretetet, amit Isten ránk bízott.
Kis Szent Teréz napjának megünneplése kapcsán a plébános arra is kitért: hozzá hasonlóan fontos feltenni a kérdést, hogy vajon mit vár tőlünk a Jóisten? Kis Szent Teréz például úgy fogalmazott: ő a Kis Jézus játékszere, ha földhöz vágják is, nem marad letört, felpattan…hasonlatosan hozzá, ha meg is terhel bennünket ez az élet, tudnunk kell, hogy az Úr a mi erőnk forrása, Ő az, aki kijelöli az utat, megszentelt úton járunk, hűségünkért pedig az Úr százannyit ígér, és az örök életet. Legyünk hálásak az időnkért, a lehetőségeinkért, a kegyelemért – ez a hála tágítsa a szívünket, hogy Isten kegyelméből minél többet befogadhassunk…

Ünnepség

Közös éneklés következett Majoros Attilának, a Mária Rádió munkatársának vezetésével, később a lakók lementek az ebédlőbe, ahol kis ünnepséget szerveztek tiszteletükre. Greabu Andrea szociális munkás beszédében Sütő András szavait idézte: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” Számunkra a világ szüleinkkel, nagyszüleinkkel kezdődött…ők biztosítják a mi életbe ágyazottságunkat,…ezért ma megköszönjük nekik mindazt, amivel családunkban, közösségünkben jelen vannak, hangzott el. Böjte Csaba testvér gondolatából kiindulva pedig arról szólt: láncszemek vagyunk és fontos, hogy láncszemként működjünk: felelősséggel egymás iránt, támogatással…
Később Bőr Gyöngyi, az idősek otthonának programkoordinátora verset olvasott fel az időseknek, majd az otthon minden lakója kapott egy-egy szál virágot. Az ünnepség zenével és közös süteményevéssel folytatódott.

Neumann Andrea