Az otthon a legtisztább forrás

Az otthon a legtisztább forrás
Sütő Petre Rozália festőművész kiállítását nyitották meg a művésznő jelenlétében hétfőn délután a nagyváradi római katolikus püspökség székhelyén.

A közel hatvan festményből álló retrospektív kiállítást A Festum Varadinum rendezvénysorozat keretében szervezte meg a római katolikus püspökség. A székelyföldi származású művésznő munkásságát Balla Tünde méltatta, aki többek között elmondta: Sütő Petre Rozália „az erdélyiség, a Kós Károly-i klasszikus transzilván gondolat továbbvivője, továbbálmodója, miközben saját maga számára is meghatározza képei segítségével az otthon fogalmát és az erdélyi magyar sorsot. (…) Őszintén és tisztán helyezi elénk a számára fontos értékeket és az egyetemes emberi kultúrkincsben felsorakoztatásra érdemesült dolgainkat, legyenek azok szellemi vagy tárgyi produktumok egy súlyosan apadó közösség kivesző otthonából, ahonnan a börtön máig nem tűnt el.” Aurel Chiriac a Körösvidéki Múzeum igazgatója köszöntőjében megemlítette, hogy Sütő Petre Rozália a nagyváradi 35-ös műhely nevű művészeti csoport tagja is volt, mely csoport valójában egy művészgeneráció reakcióját képviselte a kommunista rendszer diktatórikus művészeti ideológiájával szemben. Ez a szabadság iránti vágy a kánonok kényszerítő hatása alóli kitörési szándék érzékelhető Sütő Petre Rozália munkáiban. Böcskei László római katolikus megyés püspök a maga során örömét fejezte ki, hogy ebben az évben sikerült ilyen jellegű rendezvénnyel is hozzájárulni a Festum Varadinum gazdagításához. A tárlatnyitón Oláh Gabriella és Oláh Boglárka muzsikált. A hétfőn megnyílt kiállítás május 22-ig látogatható.

Pap István