Az országos stratégiát kell követni

Az országos stratégiát kell követni
A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank éves találkozóján belül zajlott a parlamenti képviselők és szenátorok találkozója, melyen Biró Rozália, az RMDSZ parlamenti képviselője is részt vett.

A találkozó egyes részleteiről Biró Rozália tegnap sajtótájékoztatón számolt be. Megtudtuk: a Washingtonban zajló egyhetes rendezvény során a legkülönfélébb témákat vitatják meg – a szegénységről, a migrációról, a globalizáció által keltett egyenlőtlenségről, a gazdasági növekedésről, a munkanélküliségről és mindezek gazdasági vetületeiről szóló előadások és megbeszélések zajlanak. A parlamenti hálózatban pedig 39 ország képviseltette magát, s 66 képviselő vett részt, Romániából egyedül ő, mint a képviselőház külügyi bizottságának elnöke.

A hálózat célja átláthatóvá, összehasonlíthatóvá tenni a tagországok számára a különböző fejlődési szakaszokat, s biztosítani egy felületet, ahol tapasztalatcsere jöhet létre. Az október 10 és 11 között zajló parlamenti találkozó során a résztvevőknek a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap menedzsereivel, osztályigazgatóival van alkalmuk találkozni.

Felszámolni a szegénységet

Több téma került terítékre, ezek egyike a gazdasági növekedésé volt. Világszinten 2017 és 2018 gazdasági növekedést eredményezett, az idei év világgazdasági szinten 2,7 százalékos növekedést hozott, az előrejelzések szerint pedig 2018-ban 2,9 százalékos lesz az emelkedés. Romániában az európai legnagyobb, 5,5 százalékos növekedést regisztrálták, jövőre pedig 4,4 százalékot mutatnak az előrejelzések, miközben az európai átlag 2,5, illetve 2,7 százalék. A fejlett országok esetében a növekedés 1,9 és 1,8, a közepesen fejlett országokban pedig 4,1, valamint 4,5 százalékot jeleznek. Ugyanakkor a munkanélküliség Romániában 5,3, illetve 5,2 százalékos, az Európai átlag 17 százalékos, Közép-Keleten 20, Észak-Afrikában 29, Dél-Amerikában 58 százalékos. Ami pedig a szegénységet illeti – Indiában az arány 74 százalékos, Kínában 58, Dél-Afrikában 83, Észak-Afrikában pedig 25 százalékos.

A szegénység világszerte nagy, s a gazdasági növekedés nem biztos, hogy egyenes arányban hat a szegénység ellen, előfordul, hogy a közép és felső rétegre hat és nem a legszegényebbekére – mondta Biró Rozália. Épp ezért alapvető kérdés, hogy hogyan lehet úgy gazdasági fejlődést elérni, hogy munkahelyteremtő legyen és a szegénység felszámolását szolgálja. Ennek a célnak az érdekében fogalmazódtak meg az interparlamentáris unió munkálatai során azok a hosszútávú, fenntartható fejlesztésre vonatkozó célkitűzések, melyek Romániában is egy országos stratégiáról szóló dokumentumban konkretizálódtak. Ennek a 17 célkitűzésnek a gyakorlatba ültetését kell követni a szegénység és az egyenlőtlenség felszámolása érdekében.

Az oktatás a kulcs

A találkozón szó esett az oktatásban történő beruházások fontosságáról – az oktatás terén az egyik véglet Japán, ahol a fiatalok 98 százaléka elvégzi a tizenkét osztályt, a másik pedig Mali, ahol az arány 7 százalékos. Tény, hogy az oktatás a kulcsa az országok fejlődésének – s a konferencián résztvevő parlamenti képviselők kötelezték magukat arra, hogy saját országukban a mozgatórúgói legyenek annak a közpolitikának, mely az oktatást helyezi a középpontba és ennek megfelelő költségvetési összegeket is biztosítsanak e terület számára.

Nem utolsó sorban a migráció témáját is megvitatták: mind a Világbank, mind a Nemzetközi Valutaalap álláspontja szerint a migráció nem csupán egy humanitárius kérdés, hanem fejlődéssel kapcsolatos is, hiszen azok, akik migránsként jönnek be az országba, minden valószínűség szerint évtizedekig ott lesznek, tehát úgy az oktatás, mint a munkahely teremtés, illetve a szociális támogatások terén igen komoly feladatokat rónak az illető államokra.

Karavánút

A kétnapos tanácskozás során Biró Rozália bemutatta Románia fenntartható fejlesztési stratégiáját és a felvállalt célkitűzéseket, melyek a klímaváltozásra, a szegénység, a munkanélküliség felszámolására, a társadalmi jólét megvalósítására egyaránt vonatkoznak. A miniszterelnöki hivatal mellé rendelt az interszektoriális, minisztériumok közötti együttműködést biztosító ügyosztály, melyet Borbély László miniszteri biztos vezet, országos karavánútra indult, megyénként ismertetni és átbeszélni ezeket a célkitűzéseket a megyei és helyi döntéshozókkal.

Neumann Andrea