Az MPP közleménye

Az MPP közleménye
A Magyar Polgári Párt Országos Tanácsa egyhangúlag fogadta el azt a határozatot, melynek értelmében a párt identitásának megőrzése az elsődleges célkitűzés.  Tettük ezt azon meggyőződésünkből fakadóan, hogy fontosnak tartjuk megőrizni azt a szellemi és erkölcsi tőkét, amivel felvérteztük magunkat megalakulásunktól.

Erre garanciát csakis a párt önálló léte, következetes és független politikai vonalvezetése biztosíthat. Ennek értelmében mondtuk ki azt is, hogy nincs fúzió semmilyen más politikai párttal.

Felhívjuk az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőségének figyelmét arra, hogy hagyjanak fel az MPP tisztségviselőinek háttérben való egyenkénti megkeresésével és átcsábításukkal a Néppárthoz. A közösségi érdeket szolgáló összmagyar képviseletet szorgalmazzuk, de határozottan elutasítjuk, és tisztességtelen gesztusnak tartjuk a Néppárt ilyen módon történő pártépítési stratégiáját. Ez a magatartás nemcsak elfogadhatatlan számunkra, hanem arra enged következtetni, hogy a hangos propaganda mögött, nem létező bázisukat, az összefogás ürügyén így próbálják feltölteni. A Néppárt vezetői nem helyezhetik egyéni ambícióikat a közös cél elé!

A Magyar Polgári Párt a választás szabadságát hirdette és ezt meggyőződéssel vallja ma is. Ennek a versenynek elsősorban az önkormányzati választásokon kell érvényesülnie, a parlamenti választások alkalmával pedig, csakis a közös fellépés lehet elfogadható. Tudatában vagyunk annak, hogy vannak pillanatok, amikor a nemzeti érdek felülír minden csoport, egyéni és pártpolitikai érdeket. Ez kisebbségi sorsunkból fakadóan ránk hatványozottan érvényes!

Minden magyar szervezet értelme és célja az, hogy a magyar nemzet megmaradjon, ezért nem egymás ellen, hanem egymás mellett kel fellépnünk!

Marosvásárhely, 2012. október 26.

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke