Az iskolák fizetik vissza?

Szatmár megyében március
1–től 459 középiskolás nem
kapja a líceumi pénz néven ismert
ösztöndíjat.


2008 november 10–én hagyták
jóvá azt a határozatot, mely
szerint a középiskolás
diákoknak járó líceumi
pénz (bani de liceu) néven ismert
ösztöndíj
követelményrendszerében
változás történt, miszerint a
családon belül egy fõre esõ
maximális jövedelem 150 lejrõl 200
lejre emelkedett — tudtuk meg Vlaicu Popescu
fõtanfelügyelõ–helyettestõl.
A változtatást követõen
megyénkben erre a támogatásra 3115
diák volt jogosult, akik meg is kapták
havonta a 180 lejes ösztöndíjat.
Popescu elmondása szerint a
tanfelügyelõség április
14–én kapta meg azt a határozatot,
miszerint március 1–tõl
megváltozott az ösztöndíjakra
vonatkozó rendelet, és az
igénylõ diák
családjában egy fõre esõ
havi jövedelem nem haladhatja meg a 150 lejt.
Ezáltal az ösztöndíjban
részesülõ diákok száma
2656–ra csökkent. Így
megyénkben április hónaptól
459 középiskolás nem kapja ezt a
támogatást. Az eddig kiosztott
ösztöndíjak összegét az
érintett iskoláknak kell majd
pótolniuk, de kérdésünkre,
hogy meddig, nem tudott választ adni a
fõtanfelügyelõ–helyettes.
Popescu elmondása szerint az
ösztöndíjat el is veszíthetik a
tanulók, ha bizonyos szabályokat
megszegnek, mint például: több, mint
20 izagolatlan hiányzásuk van,
7–nél kisebb jegy a magaviseleti
osztályzata, vagy ha az illetõ
diákot kicsapják 3 és 5 nap
közötti idõszakra.