Az iskola az együvé tartozás közösségi helye

Az iskola az együvé tartozás közösségi helye
Diákok, tanárok, szülők, rokonok gyűltek össze tegnap délelőtt a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum udvarán az iskola 2018-19-es tanévének ünnepélyes megnyitójára. Kellemes kora őszi napsütéses meleg idő köszöntötte az új tanévkezdést Nagyváradon.


Az Ady Endre Líceumban az ünnepi, örömteli hangulatot az árnyékolta be, hogy a tanárok fehér karszalagot, illetve mellükre tűzött fehér szalagot viseltek, ezzel tiltakozva a tanügyminisztériumnak azon döntése ellen, hogy a kisebbségi tannyelvű iskolákban román szaktanár oktatja ezentúl a román nyelvet. Köszöntő beszédében Vad Márta iskolaigazgató a diákokhoz fordulva elmondta, hogy az Adyban „számtalan lehetőség tárulkozik ki előttetek, és az együttlét megtapasztalása a legfelemelőbb érzések egyike, amivel várunk benneteket. (…) Kívánom, hogy minél inkább találjatok önmagatokra, gyarapodjatok tudásban, szellemiségben, tapasztaljátok meg, hogy tanulni jó.” A továbbiakban kiemelte, hogy az iskola felkészült az új tanévre, az induló osztályokat felújították, a suli fűtésrendszerének hibaelhárításához támogatást kapott az iskola Alma Mater Alapítványa a Bihar Megyei Tanácstól. „Igyekeztünk olyan körülményeket teremteni, hogy tanáraink segítségével az idén is megmutathassátok, mit tudtok, mire vagytok képesek, ehhez szeretnénk mi, felnőttek, pedagógusok és szülők együttesen jó példával elöl járni, tanítani és nevelni benneteket, hogy kibontakozhassatok. Kívánom, hogy mindannyian, diákok, pedagógusok, szülők újra együtt érezzük és tapasztaljuk meg az idén, hogy milyen összetartó, nagyszerű érzés adysnak lenni” – fogalmazott az intézményvezető.

Hibás döntés

Cseke Attila, szenátor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke beszédében azt emelte ki, hogy az iskolák közösségmegtartó ereje nagyon fontos. Mint mondta: „egyre gyakrabban halljuk, hogy talán nem az iskola, nem az egyház, nem a nyelv, nem a hagyományok a fontosak, hanem az, hogy egyre jobban éljünk mindennapjainkban, hogy jól érezzük magunkat. Ez is igaz, de az előbb felsoroltak nélkül közösség, nemzet nem létezhet. És nem csak a magyar nemzet esetében van ez így, hanem más népek, nemzetek, a Romániában élő többségi nemzet esetében is, hiszen a magyar közösséget is az évszázadokon, az évezredeken keresztül az iskola, az egyház, a hagyományaink, az anyanyelvünk tartotta meg. Ez kell legyen számunkra továbbra is prioritás, hiszen ez tartja egyben a közösséget, ez ad gyermekeinknek és pedagógusoknak, szülőknek is közösségi élményt, hogy együvé tartozunk” – fejtette ki. Cseke Attila kiemelte azt is, hogy a tanárok miért viselnek fehér szalagot. „Aki azt gondolja, hogy lehet úgy elemi osztályokban román nyelvet tanítani, hogy magyarul nem beszélő, magyarul nem tudó tanárok fogják azt tanítani, és azt gondolja, hogy ennek jobb lesz az eredménye, az nagyon téved. Az eredmény rosszabb lesz, hiszen egy elemi osztályos gyermeknek el kell tudni magyarázni az anyanyelvén is, hogy mit tanítunk. Hibás döntés ez a tanügyminisztérium részéről, ezért azon leszünk – és az önök szolidaritása ebben megerősít bennünket –, hogy ezt mihamarabb meg tudjuk változtatni” – ígérte a politikus.

Egyházi üzenetek

Pék Sándor főtisztelendő, esperes a római katolikus egyház üzenetét tolmácsolta az egybegyűlteknek azt hangsúlyozva, hogy az iskolában, de az élet bármely területén is szövődjön szövetté a megszerzett tudás. Mint fogalmazott, „akinek van célja, annak van jövője, a cél egy iskolában a tudás átadása. napról napra történő munkálkodás, az újabb és újabb lecke, a hzi feladat, de még a szünet is szője szövetté a tudásunkat. Matematikát a zenét a sportot a vallást is egy szövetté szője az egész iskola, a család, az egyház, az érdekképviselet, a társadalom, mert ennek az egységnek, a szövetté szövődő tudásnak van teljes jövője”. Dénes István Lukács, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora azt kérte a diákoktól, hogy hallják meg azt is, amit az Úr akar mondani. „Az Úr azt mondja, hogy szeressétek és tiszteljétek egymást, és hogyha ez megvalósul ebben az iskolában is, akkor áldásos lesz az új tanév is” – hirdette.

A legjobb itthon

Pető Dalma városi tanácsos, az iskola volt diákja beszédében azt javasolta a fiataloknak: „a saját hitetek, bizakodásotok, kitartásotok segítsen, ha fáradtak, közömbösek vagy érdektelenek vagytok, lesztek. Ha úgy érzed, elfáradtál, gyenge vagy, lobbantsd lángra a barátságot, kérd ki a tanárait véleményét, újra és újra meríts erőt az ősi alma materből. Az iskolai élet örömök, sikerek, és gondok láncolata. Gondjaink miatt van szükségünk bátorságra, bölcsességre, és mindinkább gondjaink a megmérettetés láza tesz minket bátrabbá és bölcsebbé. A bölcs diákok meg kell tanulják, hogy az akadályokat mindig bátran, tiszta szívvel fogadják”. Végezetül kiemelte: „Mindig tartsátok szem előtt azt, hogy mindenhol jó, de a legjobb itthon. Higgyétek el, hogy itthon is lehet boldogulni. Tanuljatok azért, hogy városunkat előbbre vigyétek, ti vagytok nagyváradi magyar jövőnk záloga. Legyetek mindig büszkék arra, hogy adysok vagytok, legyetek büszkék városunkra, szülőhelyünkre”. A beszédek és az iskola nyakkendőinek a kiosztása után rövid műsort adtak elő adys diákok. A tanévnyitó ünnepség végén felcsendült a Szózat.

 

Pap István