Az irodalom kedves terepén

Gyűjteményes kötetet ad az olvasók kezébe a keszthelyi Kardos Gy. József, legutóbb megjelent szépirodalmi munkájával.

A nyugalmazott magyar és történelem szakos tanár a helyben születő irodalom gazdagítója, a pedagógusi és írói pályája mintegy 50 évére pillant vissza, mialatt közel ezer publikációja készült el különféle témakörökben. Ezek részben nyomtatásban jelentek meg, többek pályázatokon szerepeltek eredményesen, jelentős részük előadásokra, ünnepi megemlékezésekre készült, számos anyag pedig a tanításának részét képezve hasznosult.
Emléknél többek ők című kötete elsősorban már megjelent anyagokból való válogatást tartalmaz, feltűnően irodalmi témájú túlsúllyal, a történelmiekkel szemben. Erre fel is hívja a figyelmet a szerző az előszóban: „Ez tükrözi, hogy magyar és történelem szakos középiskolai tanárként, illetve irodalomtörténészként is a kedvesebb terep számomra az irodalom!”
Olvashatunk Keszthely városához kötődő személyiségekről, költőink, történelmi nagyjaink munkásságának elemzéséről. Simon István sorsként megfogalmazott ars poeticájáról úgy, mint Bazsi szülöttje által hagyott örökségről azon versekkel együtt, amelyek e táj lakóinak környezetéről szólnak. Felvillan Szabó István, Cserszegtomaj szülöttének munkássága, akinek nevét ma a település általános iskolája viseli.
A szerző rokoni köréből idézi meg Bella Mihály (ükapa) Rezi, Gyerák István (nagyapa) Felsőpáhok tanítóját. Fellelhetjük Czóbel Minka, az elfelejtett költőnő alakját, akihez többek közt az egyik legnépszerűbb magyar nótánk, a Száz szál gyertya szövege kötődik. A számos lapban publikáló szerzőnő versére Fráter Lóránd talált rá, s zenésítette meg azt, majd később többet is. Kardos Gy. József ugyanakkor rámutat, hogy Czóbel Minka igazi költészetét nem a sikeres nótaszövegek jelentik, elfeledett életműve érdemli a nagyobb figyelmet, munkássága visszaidézést.
A kötetben szereplők életétől fogant gondolatot tükrözi az új Kardos kötet címe: Emléknél többek ők. A könyv olvasóinak megadatik, hogy így tekintsenek rájuk.
Horányi Árpád