Az imádság közösséget épít

Az imádság közösséget épít
Nagyvárad- A napokban zajló ökumenikus imanyolcad keretében csütörtök este a Körös utcai evangélikus-lutheránus templomban imádkoztak a keresztény egységért a különböző felekezetek képviselői.

 

A Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség nevében Mátyás Attila lelkipásztor köszöntötte az ökumenikus imaalkalom résztvevőit, kiemelten azokat, akik a többi egyházak- római katolikus, református, unitárius, görög katolikus, ortodox és pünkösdista- képviseletében érkeztek, hogy bizonyságot tegyenek hitükről, közös Urunkhoz, Teremtő Atyánkhoz való ragaszkodásukról. Isten áldását kérve az együttlétre, hangsúlyozta: a Mindenható személyes kapcsolatba akar lépni valamennyiünkkel, és közeledésére, szeretetére választ kell adnunk úgy egyéni, mint közösségi szinten. Az evangéliumi részlet Lukács evangéliumából szólt, a 10. fejezet 25-től 37-ig terjedő verseit id. Vincze Zoltán református lelkipásztor magyar nyelven, Antoniu Chifor, a váradi görög katolikus papi szeminárium rektora pedig románul olvasta fel.

Beszédében Exc. Böcskei László római katolikus megyés püspök felidézte, hogy az elmúlt napokban több helyen közösen élték át az imádság közösségépítő erejét, mely Krisztus akarata szerint egységre hív, és ugyanakkor magunkba tekintést, egyéni megtérést is feltételez. Kiemelte, hogy a katolikus naptár szerint január 25-én Szent Pál apostol megtérését- „pálfordulását”- ünneplik, az átalakulás pedig új célt adott az életének, olyan erővel ruházta fel őt, melynek köszönhetően a Krisztusról való tanúságtételnek szentelte létét. Január 25. ugyanakkor egy másik jelentős eseménynek is az évfordulója. 1958. október 12-én XII. Piusz pápa utódaként a várakozásokkal ellentétben a velencei pátriárkát választották meg új egyházfőnek. XXIII. János első beszédében szokatlan hangon a keresztény egység előmozdítását sürgette. Sokan elcsodálkoztak azon, amikor 1959. január 25-én az akkor zajló imahét befejező aktusaként bejelentette: olyan zsinatot szándékozik összehívni, melyre valamennyi keresztény felekezet, sőt a nem keresztény hívők is meghívást kapnak. A zsinat 1962-1965 között zajlott, VI. Pál pápa zárta. Négy fő ülésszak keretében, több héten keresztül tanácskoztak, és a szekciós beszélgetéseken más felekezetek képviselői is véleményt nyilváníthattak. Végül 16 dokumentumot fogadtak el, köztük az ökumenizmus fontosságáról szóló határozatot.

Kiszolgáltatott és szolgáló

Vinczéné Pálfi Judit lelkésznő a Nagyváradi Református Gyülekezeti Szövetség és Csűry István királyhágó-melléki püspök nevében üdvözölte a jelenlevőket. Arra hívta fel a figyelmet: vannak kiszolgáltatott és szolgává lett emberek, a kérdés pedig az, hogy mi milyen lelkülettel járjuk az Isten által számunkra felkínált utat, azt a lehetőséget választjuk-e, hogy vele legyünk, hogy a kiszolgáltatott helyzetünkben is támaszunk legyen, áldozatos szeretetével kiemeljen bennünket a gödörből. „Ahol ott van Isten, ott békesség, megértés és szeretet van, ezért járjunk közösen a mindennapjainkban azon az úton, melyet ő kijelölt számunkra!”, tanácsolta.

Az imaalkalmon felszólaltak még: Ovidiu Duma, a Szent Miklós Görög Katolikus Katedrális plébánosa, Laurenţiu Lazăr ortodox pópa, valamint a Tabor és a Betesda pünkösdista gyülekezet képviselői is.

Ciucur Losonczi AntoniusA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .