Az igaz irgalmas és adakozó

Az igaz irgalmas és adakozó
Nagyvárad- Két különböző országból származó kórus egyedülálló együttműködésének köszönhetően múlt csütörtök délután jótékonysági hangverseny helyszíne volt a nagyvárad-olaszi református templom.

Vidits György Nagyváradról elszármazott magyar református lelkipásztor, aki jelenleg a skóciai Helensburgh városában teljesít külmissziót, volt a főszervezője annak a nem mindennapi jótékonysági hangversenynek, melynek keretében azzal a céllal léptek fel a várad-olaszi templomban a skót Helensburgh Family Singer és a svéd Sollerökören nevű kórusok, hogy a befolyt összeggel egy harmadik közösséget, az élesdi Kajántó Mária Református Gyermek- és Ifjúsági Otthont támogassák.

Igei köszöntőjében Csűry István királyhágómelléki püspök a 37. zsoltár 21. versének 2. részét idézte: „… de az igaz könyörületes és adakozó”. Hangsúlyozta: példamutató az a mód, ahogyan a skót és svéd atyafiak Isten felé fordulnak, mely meg kell bennünket erősítsen abbéli hitünkben, hogy nagyszerű dolog Őt követni, meglátni és megtapasztalni, hogy az árnyékában még nyomorúságunkban is mire vagyunk képesek. Az igaz emberek ugyanis nem önmagukban hordozzák az igazságot, hanem képesek Isten felé fordulni, és elmondani neki, hogy minden jó cselekedetüket tőle tanulták. A kegyelméből minden viharban talpon lehet maradni, aki pedig gyakorolni tudja a szeretetet, az a kevésből is tud adakozni, mert érzi, hogy Isten számon tartja az igaz hitből fakadó karitatív cselekedeteket- nyomatékosította az egyházi vezető.

Az együttlétért Veres-Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztor is hálát adott Istennek, a kórusműveket pedig Vidits György konferálta fel.

Magyarul is

Még a felszólalások előtt a reformátusok közös zenei öröksége, az 1560-ban keletkezett 124. zsoltár csendült fel, majd J. Haydn Rövid orgona miséje, a Nagyváradi Állami Filharmónia vonósainak, valamint Kristófi János Zsigmond orgonaművésznek, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatójának közreműködésében. A Helensburgh Family Singer az örömről és a szeretetről szóló skót dalokkal készült a nyugati szigetekről (Mari lakodalma, Eriskay-i szerelmes dal, Uist-i táncba hívogató), szólóénekesként John-Anthony Graham tenor lépett fel, a skót nemzeti költő, Robert Burns Még egy csók című megzenésített versével. A szigetországiak ezután ideiglenesen 16. századi francia dalokkal (Szívemet adom neked, Ő szép és jó) búcsúztak hallgatóságuktól. A Sollerökörön kórus műsorában a természetről szóló svéd dalok (Hangulat, Erdei fény, A reggel) szerepeltek, majd skandináv- svéd, norvég és dán- ritmusokat játszottak, a hegedűre komponált népdalok előtt pedig Belsazár lakomájából csendült fel egy szólóének, Ivar Murelius bariton jóvoltából. A vendégek közös énekekkel zárták fellépésüket: külön elismerés jár nekik azért, hogy a 134. zsoltárt (Úrnak szolgái mindannyian…) és Kodály Zoltán Esti dalát magyarul szólaltatták meg.

Dénes Éva, a Református Gyermekotthon igazgatónője ezt követően elmondta, hogy az általa vezetett intézmény 1997-ben jött létre az Élesdi Református egyházközség kezdeményezésére, Kajántó Mária ötlete nyomán, most a KREK keretében működik. 2001-ben ifjúsági otthonnal bővült, jelenleg 29-en laknak benne, olyan gyermekek, illetve fiatalok, akik árvák, félárvák, elhagyták őket a szüleik vagy valamilyen oknál fogva nem tudnak gondoskodni róluk. Tizennyolcadik életévük betöltése után is ott maradhatnak, míg önálló életet tudnak kezdeni.

Mint utóbb megtudtuk, végül 7525 lejt, vagyis körülbelül 1750 eurónak megfelelő összeget sikerült összegyűjteni, Veres-Kovács Attila lelkipásztor ezúton is köszönetet mond minden jókedvű adakozónak.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,