Az idén nulla százalék a civileknek Nagyváradon

A civil szervezetek képviselő rendkívül elégedetlenek Nagyvárad idei évi költségvetés-tervezetével
A civil szervezetek képviselő rendkívül elégedetlenek Nagyvárad idei évi költségvetés-tervezetével
Noha ismét nagyon kevés polgár jelent meg a nagyváradi önkormányzat által rendezett közvitára, a legutóbbi, csütörtöki közmeghallgatáson markáns vélemények fogalmazódtak meg.

Minden város fejlődését meghatározza az önkormányzat költségvetése, tehát bár fontos témában, Nagyváradi idei évi költségvetés tervezetének a közvitáját szervezte meg csütörtökön délután a városháza nagytermében a polgármesteri hivatal, alig több, mint egy tucatnyi polgár jelent meg a közvitán, ha közéjük számítjuk a városi helyi tanács ellenzéki tanácsosait, valamint a Mentsük Meg Romániát (USR) párt néhány képviselőjét is. Az ebből faladó elégedetlenségének hangot is adott Flavius Bunoiu, a Mozgásban Lévő Kultúra Egyesület (Cultura in Miscare) nevű civil szervezet vezetője miután Eduard Florea, a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatója ismertette az idei büdzsé-tervezet sarokszámait, és helyt adott a hozzászólásoknak.

Civil panaszáradat

Mint Bunoiu elmondta: feltehetőleg azért vannak ilyen kevesen ezen a közvitán, mert a civil szféra talán nem is létezik, ami nem is csoda, hiszen, mint felhívta rá a figyelmet, az idei költségvetés-tervezet nulla százaléknyi pénzt akar adni a civil szervezeteknek. Bunoiu azt javasolta, hogy a költségvetés egy százalékát fordítsák a kultúrára, és ennek az összegnek egy részét tegyék hozzáférhetővé civil szervezetek által megpályázható célokra. A Florea által ismertetett adatok kapcsán kifejtette, hogy a Nagyváradi Turisztikai Egyesület (APTOR) kap az idén 5,2 millió lejt, de – mint ahogy az a nevében is benne van – ez, egy turisztikai egyesület, tehát az általa szervezett események arra szolgálnak, hogy minél több turistát ide vonzzanak, nem pedig az, hogy a helyi kulturális kezdeményezéseket támogassa, amiből kinőhetne egy reális helyi kulturális élet. Catalin Popa, a Nagyváradi Közösségi Alapítvány (Fundatia Comunitara Oradea) képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy az Adó Törvénykönyvének a változásával bonyolultabb lett a két százalékos adófelajánlás eljárása, ami oda vezet, hogy a civil szférának jutó összegek drasztikusan csökkenni fognak, ezért még égetőbbé válik a civilek önkormányzati támogatása. „Ha már az összes pénzt a turizmusra irányítja a város, akkor azt ne csak műemlékek felújítására költse, hanem más kulturális célkitűzésekre is. Mi nem koldulunk, hanem partnerséget ajánlunk fel az önkormányzatnak” – fogalmazott Catalin Popa.

Sok beszéd, szegénység

Mircea Stroe, több civil szervezet vezetője már hozzászólása legelején leszögezte: „hiába beszélünk mi itt, hiszen úgyis minden már előre el van döntve”. Kijelentette, hogy a polgármesteri hivatal fizetett cikkeket helyez el különböző lapokban, amelyekben nem átallják azt hangoztatni, hogy Nagyvárad olyan mint Barcelona, de Mircea Stroe kijelentette, hogy Nagyvárad távolról sem olyan fantasztikus hely, mint ahogy azt ezek a fizetett cikkek feltüntetik. Állításának alátámasztására elmondta, hogy például Kolozsvár önkormányzata 17 millió lejt irányzott elő az idén a civileknek, míg Nagyvárad még azt a 300 ezer lejt is megvonja tőlük, amennyit a tavaly biztosított számukra, ezzel szemben négyszáz százalékkal megnövelte a civil szervezetek helyiségbérlési díját. Elárulta, hogy ráadásul fölöslegesen is vágta le azt a pénzt a civilektől, hiszen amúgy sem tudni, hogy egyébként mire akarja költeni a város azt a 300 ezer lejt. „Ha nem is tudják, mi lesz azzal a pénzzel, akkor minek vágták le?” – tette fel a kérdést Stroe. A későbbiekben csatlakozott a civilekhez Kis Gábor, RMDSZ-es helyi tanácsos is, aki azt javasolta, hogy a magánszemélyek által a költségvetésbe befizetett telek-, ingatlan és gépjárműadó egy százalékát fordítsák a kultúrára és a civil szervezetek támogatására. Ez az összeg mintegy 450 ezer lejt tesz ki, ebből 300 ezer lej legyen a civilek által megpályázható összeg, a fennmaradó pénzt pedig három egyenlő részre osztva adják oda támogatásként a városban működő két állami színháznak és az állami filharmóniának, mert, mint monda: „tíz éven belül a kultúra és a turizmus lesz a gazdaság motorja, ezért a helyi önkormányzat a megyei önkormányzattal karöltve kellene kiépítse Nagyvárad kulturális infrastruktúráját”. Mindezekre a felvetésekre Eduard Florea azt mondta, hogy az idén támogatandó kulturális eseményeket az APTOR fogja kiválasztani, de ezeknek a kulturális eseményeknek a listája még nem készült el. Florea bevallotta, hogy az Ilie Bolojan polgármesterrel történő egyeztetések során ő azt javasolta, hogy az idén maradjon meg a civilek által megpályázható 300 ezer lejes keretösszeg, de nem tudta erről meggyőzni a polgármestert, Mint elmondta, az idén a centenáriumra való tekintettel sok ehhez köthető eseményt kíván támogatni az önkormányzat, ezért döntöttek úgy, hogy ezúttal maga a város választja ki azt, hogy mely eseményeket fogja támogatni, és ne a beérkező pályázatok közül kelljen szelektálnia.

Hol a gázpénz?

Vita kerekedett Liviu Sabau PSD-s helyi tanácsos és Eduard Florea között arról, hogy mi lett a kormánytól kapott, a helyi fűtési rendszer költségvetésének a kiegyenlítésére küldött támogatással. Florea álláspontja szerint a kormánytól érkező pénzt nem a váradi Hőszolgáltató Vállalat kapta, hanem a nagyváradi önkormányzat a saját költségvetésének a kiegyenlítésére, ezért a város annak a pénznek egy részét másra is felhasználhatja, nem csupán a hőerőmű által elfogyasztott üzemanyag kifizetésére. Ezzel szemben Liviu Sabau azt mondta, hogy a pénzt kifejezetten a fűtésszolgáltatás biztosításának költségfedezetére kapta a város a kormánytól, és a vonatkozó váradi tanácsi határozat is feketén fehéren ezt a kitételt rögzíti. Arra a kérdésre, hogy hol van a kormánytól kapott 15 millió lejnyi összeg, amiből a Romgaz cégnek fizették ki a hőerőmű működéséhez szükséges gázt, Eduard Florea azt válaszolta, hogy abból az összegből kifizettek hétmillió lejt, és a fennmaradó nyolcmillió lej bele van foglalva a költségvetésbe.

Továbi javaslatok

Kirei Melinda, RMDSZ-es tanácsos hiányolta a költségvetésből az ifjúság támogatására vonatkozó finanszírozási tételeket, holott, mint mondta, az ifjúsági programok támogatására törvény kötelezi az önkormányzatokat. Javasolta külön tétel beiktatását a költségvetésbe erre a célra. Emlékeztetett arra, hogy tavaly azzal a trükkel bújt ki a város ennek a törvényi kötelezettségnek a teljesítése alól, hogy azt állította: a civil szervezeteknek előirányzott 300 ezer lejből az ifjúságnak szánt rendezvényeket is lehet szervezni, amiből aztán nem valósult meg semmi, az idén pedig meg is szüntették a civil szervezeteknek szánt keretösszeget. Adrian Negrea, PSD-s tanácsos javasolta, hogy a város költségvetési forrásokkal támogassa két esemény megünneplését: május 9-ét, Európa Napjának ünnepét, illetve május 14-ét, Izrael állam megalapításának hetvenedik évfordulóját.

Pap István