Az idén is sok munkálat lesz Nagyváradon

Az idén is sok munkálat lesz Nagyváradon
Több mint 200 millió lej összértékű uniós finanszírozású projekteken dolgozik jelenleg is a nagyváradi polgármesteri hivatal nemzetközi finanszírozású projektekért felelős igazgatósága.

Pénteken tartotta 2017. évi értékelő sajtótájékoztatóját a városháza nagytermében a nagyváradi polgármesteri hivatal nemzetközi finanszírozású projektekért felelős igazgatósága. Elöljáróban az igazgatóságért felelő Mircea Malan, alpolgármester felvázolta azt, hogy az elmúlt években a város gyors ütemben fejlődött legfőképpen az európai uniós forrásoknak köszönhetően, ezért ezek lehívása a továbbiakban is alapvető célkitűzése a városnak. Kifejtette: „stratégiánk az, hogy az önkormányzatok által hozzáférhető összes tengelyhez nyújtsunk be projekteket, többet is annál, mint amennyire finanszírozást nyerhetünk, méghozzá azért, mert bármikor megnyílhatnak számunkra új tengelyek, és akkor ezek a lehetőségek már felkészülve érnek minket. Dolgozunk olyan projekteken, amelyekre ma még nincs finanszírozás, mint például az Eminescu Líceum, az egykori Szabadság mozi, a volt lovarda és a vár bástyáinak a felújítsa, de mivel az országban az abszorpciós szint meglehetősen gyenge, ezért a kormány talán dönteni fog olyan finanszírozási vonalak megnyitásáról, amelyekhez a szorgalmasabb önkormányzatoknak lesz hozzáférésük”.

Beszámoló

Az idén tíz éves nemzetközi finanszírozású projektekért felelős igazgatóság tavalyi évi megvalósításait és 2018-ra vonatkozó terveit Marius Moş igazgató ismertette. Mint mondta, 2017-ben négy projektet fejeztek be összesen 41.142.528 lej értékben, mind a négy a hőszolgáltatási rendszer modernizálását érintette. Jelenleg hat projekt megvalósítása van folyamatban összesen 205.961.628 lej értékben, további hat projekt esetében (melyek összértéke 106 millió lej) a kivitelezési szerződés aláírásának a fázisában vannak, illetve további több mint negyven projekten dolgozik az igazgatóság, melyeket a tervek szerint még az idén benyújtanak valamely nemzetközi finanszírozású programhoz.

Folyamatban van

A megvalósítás alatt álló projektek közül mintegy 93 százalékban elkészültek a váradi fűtésrendszer felújításának második szakaszával, ez a 118,8 millió lejes beruházás olyan jól áll, hogy a város már elő is készíti a harmadik etapját ennek a beruházásnak. Szintén mintegy 90 százalékban elkészült a hőközpontok monitorizálására és automatizálására vonatkozó 661 ezer lej összköltségvetésű beruházás, mint ahogy a váradi gyorsforgalmi út utolsó, 660 méteres szakaszának az építése is hamarosan befejeződik, és ezzel teljesen elkészül a 69,4 millió lej összköltségvetésű beruházás. Megkezdődött a Darvas LaRoche palota felújítása, a 10,6 millió lejes beruházás a beszámoló adatai szerint 18 százalékos megvalósítási szinten áll, a város különböző pontjainak gyalogos övezetekké való történő átalakítását ösztönző City Walk projekt összköltségvetése 779 ezer lej, a megvalósítási szint húsz százalék, a volt vámhivatal épületének a szabadkőművesség múzeumává való átalakítására 5,6 millió lejt költenek, ennek a projektnek a megvalósítási szintje tizenhat százalék.

Aláírás előtt

A nemzetközi vissza nem térítendő támogatást már megnyert, a kivitelezési szerződés aláírása előtt álló hat projekt mindegyike különböző épületek hőenergia-hatékonyságának a növelését célozza. A 106 millió lej összköltségvetésű projektek magukban foglalják a megyei kórház és a városi kórház külső hőszigetelését és a fűtési rendszerűk felújítását 34 millió, illetve 35,9 millió lejből, továbbá a Dacia, az Onisifor Ghibu iskolák, a Roman Ciorogariu Ortodox Líceum és a 20. számú óvoda külső hőszigetelésének felújítását, illetve ezekben az épületekben különböző belső felújítások elvégzését.

Idei projektek

A város az idén több finanszírozási tengelyhez készül benyújtani projekteket, ezek egyike a már említett fűtési rendszer felújításának harmadik szakasza, a termálvizes fűtésrendszer kiépítése Szőllős lakónegyedben, a 11. számú gimnázium felújítása, a Bémer (Ferdinand) tér felújítása, a Nagysándor (Aurel Lazăr), az Ezredévi Emléktér (Libertății) és a Mészáros (Nicolae Grigorescu) utcák gyalogos utcává való átalakítása, az új központ (Centru Civic) felújítása, valamint a Sebes-Körös bal partjának partrendezési munkálata. A város január végén nyújtott be hat projektet a Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz (RO-HU). Ezek közé tartozik a város villamossín-hálózatának a bővítését, a nagypiac átépítését, illetve a városi és megyei kórház berendezéseinek a modernizálását célzó projektek. Ugyanakkor a Mircea Malan által említett tartalékalapok megnyitásának az esetére is már elő vannak készítve az ún. retrospektív projektek.

Kérdések

A beszámoló után az újságírók kérdéseire válaszolva Mircea Malan elmondta, hogy a huszárlaktanya műemléki komplexumához tartozó egykori lovardát, ami ma már rendkívül rossz állapotban van, felújítják, és egy multifunkcionális termet alakítanak ki benne. Arra a kérdésünkre, hogy magát a huszárlaktanyát nem kívánja-e megmenteni az enyészettől önkormányzat, az alpolgármester azt válaszolta, hogy az az épület magánkézben van, és a törvény nem teszi lehetővé azt, hogy városi rehabilitáció címén az önkormányzatok kisajátításokat eszközöljenek, még akkor sem, ha műemléképületekről van szó, ezért a huszárlaktanya sorsát illetően a város tehetetlen. Arra a kérdésre, hogy kik a felelősök a Kálvária (Gomba) domb leomlásáért, Malan azt válaszolta, hogy a keletkezett kárt azok fizetik majd meg, akik a szaktanulmány szerint vétkesek a történtekért. Mint mondta, az említett tanulmány a tervezőket jelölte meg fő vétkesként, de e megállapítás ellen az érintettek fellebbeztek, így ennek az ügynek a kivizsgálása folyamatban van. Hozzátette: várják az ügy eredményét, mindenesetre a Gomba domb őszre teljesen elkészül, és a kivitelezés költségeit behatják majd a vétkeseken, szögezte le az alpolgármester. Az újságírók kíváncsiak voltak arra is, hogy ki tehető felelőssé azért, hogy a Szent László téren máris repedeznek a burkolókövek, sőt, a szökőkutak is. Malan azt válaszolta, hogy két eset lehetséges: vagy maguktól repedtek meg a kövek, és akkor a kivitelező kicseréli azokat, a munkálatra ugyanis tíz éves garanciát vállalt. Előfordulhat azonban, hogy a repedések azért keletkeztek, mert egyesek járművekkel ráhajtottak a gyalogosoknak kiépített térrészekre; az ebből származó hibákat nem lehet ráterhelni a kivitelezőre.

Pap István