Az evangélikusok is megünnepelték a Varadinumot

Az evangélikusok is megünnepelték a Varadinumot
Nagyvárad – A Festum Varadinum keretében szerda délután ünnepséget szerveztek a nagyváradi evangélikus-lutheránus templomban és óvodában. Istentiszteleten, könyvbemutatón és tárlatnyitón vehettek részt a jelenlevők.

Az ünnepi alkalomra megteltek a nagyváradi evangélikus templom padsorai. Isten igéjét Köncze- GerébÁrpád kolozsvári esperes hirdette, Pál apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt I. levele alapján. Szószéki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az Istennel való kapcsolat, illetve az, hogy valóban őrá figyeljünk, mert ezáltal boldogabbak leszünk, és az életben való boldogulásunk biztosabb lesz. Zaklatott világunkban a napjaink néha félelemben telnek, azonban ha meghallgatjuk a Teremtőnket és imádságos lelkülettel rendszeresen imádkozunk, akkor megváltozik az életünk, hangsúlyozta. Hozzátette: Istennek ővele beszélni tudó és akaró emberekre van szüksége, ezért legyen hitünk azt kérni tőle, hogy tanítson meg minket imádkozni. Az örvendezés, a hálaadás és a fohász legyen jelen mindennapi életünkben, beszélgessünk úgy a Mindenhatóval, ahogyan annak idején Jézus Krisztus is tette. Istenre figyelve, egymás hitére és szolgálatára alapozzunk, és becsüljük meg a fáradozásait másoknak, legyen szó akár világi, akár egyházi személyekről. “Legyünk örvendező népe, éber, reménykedő, józan és szilárd hitű őrállói a mi Istenünknek”, zárta szavait az igehirdető.

Könyvbemutató

Az istentisztelet követően Mátyás Attila alesperes köszöntötte a jelenlevőket, elsőként Tempfli József római-katolikus püspököt, Csűry István ügyvezető református püspököt és Buzogány Csoma István unitárius tiszteletest, majd a jelenlevő többi egyházi és világi személyiséget.  Ezután az evangélikus óvodába járó gyermekek egy csoportja lépett fel egy Szent Lászlóról szóló műsorral,  majd Hantz LámIrén mutatta be az általa összeállított, A Lámpagyújtogató- Reményik Sándor élete képekben és versekben című kötetet. A vetítéssel egybekötött prezentáción közreműködött a Kiss Törék Ildikó-VargaVilmos színészházaspár. A templomi ünnepség a kolozsvári Protestáns Teológia kórusának a fellépésével zárult.

Tárlatnyitó

A templombeli ünnepséget követően az evangélikus óvoda alagsorában megnyitották azt a kiállítást, melynek anyagát  Urszinyi Mária képzőművész Hajdú László magángyűjteményében található festményeiből állították össze. A vernisszázson Tempfli József megyés püspök, Csűry István ügyvezető püspök és Buzogány Csoma István unitárius lelkipásztor egyaránt a Festum Varadinum rendezvénysorozat kulturális jelentőségét emelték ki, majd Szűcs László költő idézett azokból a Fáklyában, illetve a Bihari Naplóban megjelent írásokból, amelyek a festőművészt méltatják. A most kiállított képekből album is készült, melynek első példányát Urszinyi Mária vehette át.

Ciucur L. Antonius