Az Európai Parlament EPP képviselőcsoportja továbbra is a román gazdálkodók életének középpontjában áll!

Az Európai Parlament EPP képviselőcsoportja továbbra is a román gazdálkodók életének középpontjában áll!
Az Európai Néppárt képviselőcsoportja a gazdák érdekeinek messze a legerősebb védelmezője az Európai Parlamentben.

A következő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban, az EPP képviselőcsoportja kiemeli egy jól finanszírozott közös agrárpolitika szükségességét, melynek részesedését a teljes uniós költségvetésből legalább fenn kell tartani annak érdekében, hogy a mezőgazdaság gazdasági szempontból fenntartható legyen, kielégítse a növekvő igényeket, ökológiai és éghajlati célkitűzéseket, valamint elősegítse a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást a vidéki területeken. Az Európai Uniónak hozzá kell járulnia a mezőgazdaság versenyképességének erősítéséhez, a jövedelmek stabilizálásához, valamint a vidéki és nagyvárosi területek közötti szakadék csökkentéséhez.

A Közös Agrárpolitikának az EPP képviselőcsoportja szempontjából, a jövőben meg kell maradnia egy két pilléren alapuló közös politikának, az EU közös elvei, valamint európai és nemzeti szintű együttműködés alapján. A szubszidiaritás elvének kell vezérelnie az uniós intézkedéseket, de kerülni a közös agrárpolitika nemzeti szintre történő visszahelyezését, mivel ez zavart okozna az egységes piaci konkurenciában. Az új technológiák támogatásával és a közös agrárpolitika szerkezetének és eszközeinek korszerűsítésével, egyszerűsítésével és hatékonyságával kapcsolatos határozott elkötelezettség nagy jelentőséggel bír.

A mezőgazdasági ágazatnak hatékonyan helyt kell állnia a mezőgazdasági jövedelmek volatilitásával, az éghajlati kockázatokkal és az egészségügyi és piaci válságokkal szemben. Az EU által finanszírozott közvetlen kifizetéseket meg kell tartani a stabilitás szintjén és a mezőgazdasági jövedelmek biztonsági hálója tekintetében.

Az EPP képviselőcsoport támogatja a közvetlen kifizetések megfelelő elosztását, de úgy véli, hogy kerülni kell minden lényeges változást a közvetlen kifizetések rendszerében. Ezért az EPP elutasítja a társfinanszírozás bármely formáját az első pillérben. Ugyanakkor növelni kell a második pillérhez tartozó kockázatkezelési eszközök támogatását és hozzáférését. Egy hatékony uniós alapra, mint független pénzügyi eszközre lenne szükség, az éves költségvetésen kívül, ami lehetővé tenné a költségvetés átcsoportosítását egyik évről a másikra.

A mezőgazdasági ágazat gazdasági és a környezeti fenntarthatóságának növelése érdekében, meg kell adni a megfelelő támogatást a beruházásokra és az innovációra, mint a közvetlen beruházások közvetlen támogatása, a pénzügyi eszközökhöz, különösen az EFSI-hez való hozzáférés javítása. Az első pillér környezetvédelmi kifizetéseit meg kell tartani, de egyszerűsíteni kell, és a teljesítményen kell alapulnia. Ezen kívül, a konkrét támogatási rendszereknek lehetővé kell tenniük a pontos és intelligens mezőgazdaság – vagy a 4,0 Mezőgazdasági technológiák – gyors fejlődését és az Európai Unió által kifejlesztetett Kopernikusz program alkalmazását.

Végül, de nem utolsósorban a Közös Agrárpolitikának továbbra is ösztönöznie kell a vidéki területek gazdasági fejlődését, ahol a családi gazdaságok továbbra is az élet középpontjában állnak. Meg kell erősíteni a kohéziós alapok közötti szinergiákat a vidéki területek (nagyprojektek) és vidékfejlesztési alap (mezőgazdasági, nem mezőgazdasági és erdészeti tevékenységek) között. A fiatal gazdálkodók kezdeményezéseinek támogatását és a generációs megújulást hozzá kellene igazítani a jövőbeli Közös Agrárpolitikához, és egy európai uniós stratégia alapján megközelíteni, ami a támogató intézkedésekre és új eszközökre alapul a gazdaságok előmozdítása érdekében.

Az Európai Parlament EPP képviselőcsoportjának támogatásával közzétett anyag.

(Hirdetés H 153790)