Az érkeserűi reformátusok karácsonya

Az érkeserűi reformátusok karácsonya
Bihar megye – Templom és iskola együtt ünnepelte a karácsonyt az érkeserűi református gyülekezetben, ahol nemcsak a gyermekek, hanem az idősek és betegek megajándékozására is gondoltak.

Az érkeserűi református templomban közel 300–an  vettek részt a karácsony esti ünnepi istentiszteleten. Oroszi Kálmán helyettes lelkipásztor azért imádkozott az Ézs. 59,20–21 igeversek alapján, hogy a következő nemzedékek is ismerjék még a Karácsony lényegét, a Megváltót, Isten szövetségét, beszédét és Lelkét. Gyülekezetünk kiskórusa még nem tudhatta, mennyire helytálló Ady Endre: Kis, karácsonyi ének  című versének megzenésített előadása: „Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánthavat hoznak” – hiszen míg a Szenteste enyhe, olvadásos időt hozott, Karácsony első napja pedig ködös, esős időjárást, addig Karácsony másodnapja valóban gyémánthavat hozott.

Templom és iskola

A helybeli óvoda és általános iskola gyermekei, diákjai a pedagógusok felkészítésével verses–énekes ünnepi műsort  adtak elő templomunkban, ezáltal is megőrizve templom és iskola évszázados összefonódását, megtartó erejét. Az „angyali versek” után került sor az angyaljárásra – hagyományosan templomi világítás nélkül, csillagszórók fényére és csengettyűszóra. Ajándékcsomagot nemcsak 120 gyermek  kapott, hanem a gyülekezet közel hatvan idős, 80 év fölötti tagja is. Az egyházközség diakóniai szolgálatába tartozott az is, amikor az adventi időszakban 50–nél több idős vagy beteg személynek juttattak el a presbiterek élelmiszercsomagot, a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány  támogatásával. Az egyházmegye részéről, az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány  (ÉRDA) által pedig gyülekezetünk 6 rászoruló személye kapott karácsonyi élelmiszercsomagot. Ezúton is Isten áldását kérjük az adományozók szolgálatára.

A kórus szolgálata

Karácsony első napján 100–nál többen vettek részt az ünnepi istentiszteleten, illetve úrvacsoraosztáson. Ezen alkalomra gyülekezetünk felnőtt kórusa Nyéki Enikő  kántor–presbiterünk vezetésével az Isten testbe szállt szerelme kezdetű éneket, a Glória szálljon a mennybe fel és Gloria, gloria in excelsis Deo kezdetű karácsonyi dicséreteket, valamint a Jöjjetek Krisztust dicsérni kezdetű XIV. századi himnuszt énekelte el egy, illetve két szólamra. Karácsony másodnapi ünnepi istentiszteletünkön pedig Nyíri Sándor  polgármester tolmácsolta Kiskereki község, valamint a Kiskereki  és az Asszonyvásári  Református Egyházközség karácsonyi és újesztendei jókívánságait. Isten adjon békés, sikeres új esztendőt egyházainknak és önkormányzatainknak!

Oroszi Kálmán
református lelkipásztor