Az érettségi eredményei Érmihályfalván

Az érettségi eredményei Érmihályfalván

Bihar megye – Az érmihályfalvi
Mezőgazdasági Iskolaközpontban (mely a
margittai O.Goga líceumban lévő
vizsgáztató központ alközpontja) 87
helyi, 49 székelyhídi és 45
nagykágyai diák íratkozott fel
érettségire. Összesen 38–an
(20.9%) buktak meg a már szombaton
kifüggesztett eredmények szerint.


Az érmihályfalviak soraiból
18 diáknak (20.6%) nem sikerült a
vizsga, közülük egynek –
bár mindenből átmenő jegyet
kapott – az átlaga nem érte el a
hatost, a többiek a román
írásbelin véreztek el. A
kágyaiak közül egy már az
érettségi első reggelén nem
jelent meg, további öt menet közben
maradt távol valamelyik
próbáról, így
értékelhető eredmény nem is
jelent meg a nevük mellett. Tizenegyen
buktak meg (24.4%), és a mihályfalviakhoz
hasonlóan egynek az átlaga lett
túl kicsi, a többieknek a román
írásbeli verte a lécet. Nagyobb
volt a „szórás” a
székelyhídiak esetében. A 9
bukott (18.3%) közül egy–egy a
történelem, a pszihológia és
a logika vizsgán akadt fent, a többiek a
román írásbelin. Vasárnap
délután 16 és 20 óra
között lehet(ett) óvásokat
benyújtani.