Az erdélyi magyarság elsöprő többségű támogatása azt mutatja, hogy az RMDSZ megtalálta útját, helyét és szerepét az ellenzéki helyzetben

Egy nemrég készült
közvéleménykutatás
értelmében az RMDSZ
támogatottsága egy év alatt nyolc
százalékkal, 74.5%-ról, 83,3%-ra
nőtt a romániai magyarság
körében, ami azt mutatja, hogy az RMDSZ
jól válaszolt az elmúlt év
kihívásaira, a helyhatósági
és parlamenti választásokra, ez
ugyanakkor bizonyítja azt is, hogy szimbolikusan
lezárult a kormányzásból
ellenzékbe vezető átmeneti időszak
– hangsúlyozta Markó Béla
szövetségi elnök szombaton, a
Szövetségi Képviselők
Tanácsának (SZKT) ülésén.

Marosvásárhelyi
tanácskozásán a
döntéshozó testület
megerősíti a Magyar Összefogás
listáját, megvitatja, majd
véglegesíti a Kongresszus elé
terjesztendő alapszabályzat és
program-módosításokat is.


Politikai beszámolójában Markó
Béla úgy fogalmazott, a magyar
közösség elsöprő
többségének támogatása a
Szövetség számára nagy
elégtétel, de főként nagy
felelősség, hiszen ez egyértelműen
mutatja, hogy a magyarság mindenekelőtt az
RMDSZ támogatására
számít, a Szövetségtől
várja a válaszokat a
közösség jelenkori
problémáira. Úgy
értékelte, az RMDSZ megtalálta
helyét és szerepét az új
ellenzéki helyzetben, kialakította és
felmutatta a maga útját.
Álláspontja szerint ezt bizonyítja az
is, hogy az RMDSZ helyi és megyei szervezetei
„kiállták a próbát”
és jól, hatékonyan dolgoztak az
európai parlamenti választásokon
való indulást célzó
aláírásgyűjtésben is. Az
elnök ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, a
közvéleménykutatás adatai azt is
jelzik, hogy az RMDSZ-nek egyformán nagy
hangsúlyt kell fektetnie a magyar
közösséget érintő
szociális és a nemzeti identitás
továbbvitelét érintő
kérdésekre. Ez utóbbi kapcsán
úgy látja, a küzdelemnek nincs
vége, hiszen míg az egyéni jogok
terén többé-kevésbé
lezárult egy út, a kollektív jogok
terén az út csak most nyílt meg, csak
most kezdődik a munka.


Az RMDSZ ellenzéki léte egyik legfontosabb
döntésének nevezte az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanáccsal (EMNT) való
együttműködést és a Magyar
Összefogás listájának
kialakítását. Mint mondta, ennek
eredménye az Erdélyi Magyar Egyeztető
Fórum (EMEF) létrehozása, amely
meglátása szerint nem egy formális
testület, hanem egy fontos munkaeszköz arra, hogy
összefogják a magyarságot, hogy
szolidaritást teremtsenek azok körében
is, akik a Szövetségen kívül
vannak. A fórum ugyanakkor lehetőséget
biztosít arra, hogy tisztázzák az
alapelveket, azonosítsák a dilemmákat
és ellentmondásokat olyan
alapkérdésekben mint az autonómia. Ez
azért rendkívül fontos, mert
ilymódon fel lehet gyorsítani azt a
munkát, amellyel remélhetőleg
közös koncepciókat,
autonómia-tervezeteket tudnak kialakítani a
közeljövőben – mutatott
rá.


Az RMDSZ helyéről, szerepéről
szólva Markó Béla leszögezte: a
magyar államfő erdélyi
látogatása körüli huzavona
és az ennek nyomán kialakuló magyar
szolidaritás arra ad határozott
választ, hogy az RMDSZ-t nem lehet megkerülni
sem a Románia és Magyarország
közötti kapcsolatokban, sem a román-magyar
viszony alakításában. – A
Szövetség továbbra is döntő
tényező a román-magyar kapcsolatokban,
nem lehet nélkülünk, a fejünk
fölött a két ország
között kapcsolatokat építeni,
és nem is kell, mert az RMDSZ minél szorosabb
kapcsolatokat akar. Aki minket vissza akar lökni oda,
ahol, szintén ellenzékben, a 90-es
években voltunk, az óriásit
téved, ezt az RMDSZ nem fogadja el –
szögezte le Markó Béla, aki szerint ma
is sokan vannak olyanok, akik a 9o-es évek
állapotait akarják visszahozni, ezt jelzik
többek között a Maros megyei prefektus
magyarellenes nyilatkozatai, a szintén Maros megyei
magyar beiskolázási számok
körüli viták vagy a
nyárádszeredai törvénytelen
ortodox templomépítési
kísérlet is. – Jönnek elő az
árnyak, jönnek elő a pincebogarak, ma is
vannak olyanok, akik azt próbálják
bizonyítani, hogy a történelem
visszafordítható, mi pedig azt fogjuk
bebizonyítani, hogy a történelem
visszafordíthatatlan, de csak akkor, ha nem hagyjuk,
hogy visszafordíthatóvá
váljék, akár a
kétnyelvűségről, akár a
magyar iskolák kérdéséről
legyen szó. Ez az időszak ennek fontos
próbája volt mindannyiunk
számára – hangsúlyozta
Markó Béla szövetségi elnök.