Az erdélyi magyar EP-képviselők közleménye

Brüsszelben 2009. július 21-én
megtartotta soron következő
munkaülését az Erdélyi Magyar
Képviselőcsoport (RMDSZ), Tőkés
László, Winkler Gyula és Sógor
Csaba részvételével. Napirend szerint
a következőkkel foglalkoztak:


·        
A román delegáció
megkeresésére hozzájárultak
ahhoz, hogy a képviselőcsoport
főállású
titkárt
alkalmazzon, a
képviselők szakmai
tevékenységének
koordinálása
céljából. Képviselőink
ezen bizalmi gesztussal is kifejezésre
juttatták a román kollégák
iránti együttműködési
szándékukat.


 


·        
Az új törvényhozási ciklusra
hivatalos formában még nem alakult meg a
román néppárti
delegáció. Megalakulására,
az elnök és a pénztáros
megválasztására
várhatóan – a nyári
szünet után – ősszel fog sor
kerülni. Addig is az elnöki teendőket
Theodor Stolojan volt miniszterelnök
látja el. Ettől függetlenül
képviselőink továbbra is
kiállnak önálló magyar
küldöttségük

létrehozása mellett – a
romániai delegáció
keretében. Ennek elérése
érdekében három síkon
lépnek fel, nevezetesen: Joseph Daul
néppárti frakcióelnök
támogatását, másfelől
a román néppárti
küldöttség
beleegyezését, továbbá az
RMDSZ részéről Markó
Béla
szövetségi elnök
közbenjárását kérve
Emil Boc demokrata-liberális
pártelnöknél (DLP).


 


·        
Képviselőink a továbbiakban
számba vették az
EP-szakbizottságokban elnyert helyeiket.
Megelégedéssel nyugtázták,
hogy a román néppárti
küldöttség támogatta kellő
politikai súllyal bíró
bizottsági pozícióik
megszerzését.


 


·        
Ugyancsak számbavették az EP-ben
működő és várhatóan
ősszel újra alakuló
frakcióközi csoportokban – ún.
intergroupokban – való
részvételüket.
Képviselőink az új
törvényhozási ciklusban is,
mindhárman folytatni
kívánják
tevékenységüket a
kisebbségi intergroupban. Ezen
kívül Winkler Gyula képviselő
tagja a kisvállalkozások
ügyében illetékes SME Union
szervezetnek, Tőkés László
és Sógor Csaba pedig a tibetifrakcióközi csoportnak. Sógor
Csaba a család-, és
gyermekvédelemmel foglalkozó
,
valamint a Kultúra, bor és
hagyomány
című intergroupokban
is tovább kíván
tevékenykedni. Az erdélyi magyar
képviselőcsoport támogatta
Tőkés Lászlónak egy
keresztény ökumenikus
frakcióközi csoport

létrehozására
irányuló
kezdeményezését.


 


·        
Erdélyi magyar képviselőink
végül megegyeztek abban, hogy a
délben sorra kerülő román
delegációs ülésen javasolni
fogják, hogy a román
néppárti képviselőcsoport:


o       Támogassa
egy kisebbségi biztosi tisztség
létrehozását az Európai
 Bizottságban


o       Foglaljon
állást a verespataki
bányafejlesztési terv ügyében


o       Foglaljon
állást a kisebbségi jogokat
csorbító szlovákiai
államnyelvtörvény ellenében.


Képviselőink továbbá azt is
elhatározták, hogy az Erdélyi
Magyar Képviselőcsoport nevében,
írásbeli úton külön is
megkeresik LeonardOrban
soknyelvűségért felelős
európai biztost.


 


           
A romániai néppárti
delegáció 21-i ülésén
– az előzetes megegyezésnek
megfelelően – Tőkés
László képviselő
előterjesztést tett a felsorolt javaslatok
tárgyában.


           
A delegációs ülésen
elnöklő Theodor Stolojan és
Jean-Marian Marinescu kezdetben eleve
visszautasítólag viszonyultak a
felvetésekhez, kijelentve, hogy azok nem
tartoznak a képviselőcsoport
illetékességi körébe. A
megbeszélés folyamán
álláspontjuk árnyaltabbá
vált.


           
Többek között az is elhangzott, hogy a
verespataki bányászati projekt
kizárólag Romániára
tartozik. Jean-Marian Marinescu a szlovákiai
nyelvtörvény kapcsán kifejtette,
hogy Európában Románia, sőt
még Franciaország is
„kisebbségnek” számít.
Cristian Dan Preda képviselő viszont
indokoltnak tartotta a felvetett
kérdésekhez hasonló ügyek
megbeszélését, és
külön is érdeklődést
tanúsított a szlovákiai
nyelvtörvény iránt.
Végül is Theodor Stolojan elnök sem
zárkózott el az elhangzott
indítványoktól, viszont
föltétlenül szükségesnek
tartotta a Bukaresttel való előzetes
konzultálást.