Az Erasmus-ösztöndíjasok száma meghaladja a 3 milliót

Akt.:
Az Erasmus-ösztöndíjasok száma meghaladja a 3 milliót
A Bizottság ma közzétette az Erasmus program 2011/2012-es tanévre vonatkozó statisztikáit. Az adatokból kiderül, hogy a csereprogram 1987-es elindítása óta összesen több mint 3 millió diák vett benne részt.

Újabb rekordnak számít az is, hogy a 2011/2012-es tanévben több mint 250 ezer diák folytathatta felsőfokú tanulmányainak egy részét külföldön, vagy helyezkedhetett el gyakornokként külföldi vállalatnál, ezáltal növelve annak esélyét, hogy utána könnyebben találjon állást. Az Erasmus program emellett több mint 46 500 felsőoktatásban dolgozó pedagógust és adminisztratív dolgozót segített hozzá, hogy külföldön tanítsanak, vagy részesüljenek képzésben. A cél az, hogy javuljon az oktatás és a tanulás színvonala a részt vevő 33 országban (azaz az uniós tagállamokban, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és Törökországban).

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta: „A legfrissebb statisztikai adatok, amelyek szerint az Erasmus-ösztöndíjasok száma ma már meghaladja a 3 milliót, a program tartós sikeréről és népszerűségéről tanúskodnak. Most, amikor a tagállamok gazdasági nehézségekkel küzdenek, és magas az ifjúsági munkanélküliség, a program fontosabb, mint valaha. Az Erasmus-diákok olyan készségekkel és nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodnak, amelyek révén később nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el és válhatnak mobilisabbá a munkerőpiacon. Az egyetemek és a főiskolák közötti nemzetközi együttműködés ösztönzése révén a program elindulása óta kiemelt szerepet játszik az európai felsőoktatás minőségének javításában is. Ami a jövőt illeti, örömömre szolgál, hogy az új „Erasmus+” program a következő hét évben 4 millió fiatalnak teszi majd lehetővé, hogy külföldön tanuljon, vegyen részt képzésben, tanítson, vagy végezzen önkéntes tevékenységeket.”

Az Erasmus-diákok körében 2011/2012-ben a legnépszerűbb célállomás Spanyolország, Franciaország és Németország volt. Ezek voltak azok az országok is, amelyek a legtöbb hallgatót küldték külföldre: az első helyen Spanyolország áll, amelyet Franciaország, majd Németország követ (lásd: MEMO/13/647).

Az említett tanévben közel 205 ezer diák – az Erasmus-ösztöndíjasok kb. 80%-a – töltött tanulmányai részeként átlagban 6 hónapot valamely külföldi egyetemen vagy felsőoktatási intézményben. A tanulmányi Erasmus-ösztöndíjat választók száma az előző tanévhez képest 7,5%-kal emelkedett. Továbbra is egyre többen helyezkednek el a program segítségével külföldi vállalatoknál gyakornokként: 2011/2012-ben minden ötödik Erasmus-diák, azaz összesen 50 ezer fiatal választotta ezt a lehetőséget, ami az előző tanévhez képest 18%-os növekedést jelent.

A legtöbb országban a jelentkezések száma továbbra is meghaladja a rendelkezésre álló Erasmus-ösztöndíjak számát. Az ösztöndíj, amelynek összege az elmúlt három évben átlagosan havi 252 euró volt, a külföldön felmerülő költségek egy részét hivatott fedezni. Bizonyos országok ezt az összeget tagállami, regionális vagy intézményi alapokból további összegekkel egészítik ki.

Az EU 2014 januárjában indítja el az Erasmus tapasztalataira épülő új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját, az „Erasmus+” programot, amely 2020-ig 4 millió személynek fogja lehetővé tenni, hogy külföldön tanuljon, vegyen részt képzésben, tanítson, vagy végezzen önkéntes tevékenységeket. A program 2014 és 2020 között várhatóan kb. 14,5 milliárd euróból fog gazdálkodni, ami 40%-kal több, mint a jelenlegi oktatási és képzési mobilitási programok költségvetése. Az „Erasmus+” az alábbi, jelenleg futó programokat váltja majd fel: az egész életen át tartó tanulás programja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Fiatalok lendületben”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal létrehozott kétoldalú együttműködési programok.

Előzmények

A Bizottság a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló stratégiájában (IP/11/1043) rávilágított arra, hogy több lehetőséget kell teremteni a hallgatók számára, hogy külföldi tanulmányok vagy képzés révén új készségekre tegyenek szert. Az EU azt kívánja elérni, hogy a hallgatói mobilitás aránya az évtized végére átlagosan legalább 20% legyen. Jelenleg az uniós hallgatók körülbelül 10%-a folytat külföldön tanulmányokat, vagy vesz részt külföldön képzésben az Erasmus program által vagy más, köz- vagy magánforrásokból nyújtott támogatással. Hozzávetőleg 4,5%-uk részesül Erasmus-ösztöndíjban.

Az Erasmus diákhálózat a 3 milliós határérték elérésének apropóján minden országban megkérdezett néhány olyan diákot, aki a 2012/2013-as tanévben Erasmus-ösztöndíjjal utazott külföldre. A kiválasztott diákok valamennyien azt mondták, hogy a csereprogram szakmai és személyes szempontból is egyaránt felülmúlta várakozásaikat. Számos korábbi Erasmus-ösztöndíjas, ideértve néhány jól ismert európai személyiséget is (lásd az 5. mellékletet) hasonló gondolatokat fogalmazott meg.

Az Erasmus nem csupán a diákok, oktatók és adminisztratív dolgozók csereprogramjának költségeit hivatott részlegesen finanszírozni, hanem közös projekteket, nyári egyetemeket, illetve hálózatokat is támogat. Célja, hogy az oktatás tartalma jobban igazodjon a munkaerőpiac szükségleteihez és a társadalom egészének elvárásaihoz.

“The project was co-financed by the European Union in the frame of the European Parliament’s grant programme in the field of communication. The European Parliament was not involved in its preparation and is, in no case, responsible for or bound by the information or opinions expressed in the context of this project. In accordance with applicable law, the authors, interviewed people, publishers or programme broadcasters are solely responsible. The European Parliament can also not be held liable for direct or indirect damage that may result from the implementation of the project.”

Címkék: ,