Az embereknek joguk van saját identitásukat megválasztani

Az embereknek joguk van saját identitásukat megválasztani
Az embereknek joguk van saját identitásukat akár anyanyelvük alaposabb elsajátításával is megválasztani, a közszereplőknek pedig az a feladatuk, hogy támogassák őket e törekvésükben – mondta Bogdan Olteanu román házelnök pénteken Bákóban a Szili Katalinnal folytatott megbeszélése utáni sajtóértekezleten.

A Magyar Országgyűlés elnöke hivatalos csángóföldi látogatása keretében ült közös asztalhoz román kollégájával, akivel a két parlament közötti együttműködés gyakorlati kérdéseit vitatták meg, különös tekintettel a lisszaboni szerződésben foglalt elvekre. Egyetértettek abban, hogy el kell hárítani a kisebbségi jogok helyi érvényesülésének akadályait. A két házelnök egyebek között abban is megállapodott, hogy közösen tesznek lépéseket a Vatikánnál  a csángóföldi magyar nyelvű misézés ügyének előmozdításában. A vendéglátó liberális politikus részben kérdésekre válaszolva is megindokolta, hogy kezdeményezésére miért éppen Bákóban került sor erre a találkozóra. Emlékeztetett, hogy magyar kollégájával eddig Románia számos pontján, Erdélynek szinte minden csücskében tanácskoztak, és úgy gondolta, hogy az országnak vannak más térségei is, amelyeket érdemes megmutatni. Szili Katalin hangsúlyozta: különleges jelentősége van annak, hogy Bákóban ülhetett közös asztalhoz román partnerével. Utalt arra, hogy éppen egy évvel ezelőtt írták alá a két ország törvényhozó testületeinek stratégiai együttműködéséről szóló  megállapodást. A két házelnök kifejezte reményét, hogy a parlamenti együttműködések elveit is rögzítő lisszaboni szerződés mielőbb érvénybe lép. A magyar vendég hangsúlyozta: mivel 2008 Európában a kultúrák közötti párbeszéd éve, e találkozóval is hitet akartak tenni a dialógus mellett.  
Szili Katalin megköszönte Olteanunak, hogy támogatta Romániában a magyar nyelvű nyelvi oktatást, amely a kisebbségi identitás megőrzésének alapfeltétele. Olteanu a magyarországi románság nyelvtanulását biztosító jobb minőségű román tankönyveket tartott szükségesnek. A magyar házelnök jelezte: szorgalmazni fogja, hogy a két ország oktatási miniszterei tárgyaljanak e kérdésről.     
A két házelnök általános európai témákat is érintett, így állást foglaltak a nyugat-balkáni térség minél teljesebb euroatlanti integrációja mellett.  
Szili Katalin az újságíróknak elmondta: jó partnerként, őszinte légkörben tárgyalt Bogdan Olteanuval. Szerinte fel kell oldani a két ország között eddig létezett görcsöket, hiszen a  XXI. században európai szellemben kell együtt dolgozni.