Az első pünkösd elkezdett műve folytatódik

Az első pünkösd elkezdett műve folytatódik
Vasárnap Böcskei László megyés püspök 29 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Székesegyházban. Arra hívta fel a figyelmet: a Szentlélek kiáradása nem egy befejezett esemény.

Az idén is rengetegen vettek részt a pünködvasárnapi ünnepi szentmisén a gyönyörűen feldíszített Székesegyházban.

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Mons. Fodor József- aki felkészítette a fiatalokat-, mint a Székesegyház plébánosa bemutatta Exc. Böcskei László megyés püspöknek a híveit, akik előkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérték. Tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, és a szent gyónás által készültek a bérmálás szentségének felvételére. Méltóak tehát erre, és arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket. A megbérmálandók azt válaszolták a főpásztor vonatkozó kérdésére: tudják azt, hogy a Szentlélek mit művel bennük, hogy megerősíti és megszenteli őket, hogy hitüket megvallják, és a hitük szerint éljenek.

Homíliájában Exc. Böcskei László megyés püspök felidézte, hogy pünkösd továbbviszi Isten szeretetművét. A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, aki kiáradásával az akkori idők emberisége kis csoportját fel- és átlelkesítette. Krisztus tanításainak követői lettek, mellette döntöttek, így megszületett az első keresztény közösség, az az egyház, mely azóta is ölelő anyaként magához szorítja mindazokat, akik Krisztusnál keresik a boldogságot. A Szentlélek kiáradása azonban nem egy befejezett és régmúlt esemény, hiszen most is megvalósul Isten közeledése hozzánk, aki nem hagy minket árván, hanem megvilágosít és megerősít, hogy Krisztus tanításainak befogadói és hirdetői legyünk a világban és abban a feladatkörben, melyre meghívást kaptunk.

Beszélnek

Ezen az ünnepen az egyházi előírás szerint az egyházmegye széktemplomában a püspök bérmál, és ez is annak a jele, hogy az első pünkösd elkezdett műve folytatódik. Krisztus közössége tovább erősödik és fejlődik. Ez egyrészt örömmel tölti el a szívünket, de ugyanakkor a felelősségtudat vállalásával is kell járjon, hiszen az egyház akkor él igazán, ha élő tagjai vannak. A bérmálás és a pünkösd tehát szorosan összekapcsolódik, de nemcsak a megbérmálandók állnak a középpontban, hanem mi is, hiszen mi magunk is be vagyunk iktatva az isteni műbe, mely a Szentlélek munkálkodását akarja gyümölcsözővé tenni minden egyén és közösség életében.

Azt is aláhúzta a főpásztor: a szentírás szól arról is, hogy a Szentlélek kiáradásának nem csak külső jelei vannak, hanem új lendület adott a húsvét után majdnem depressziós hangulatba került apostoloknak. És a Szentlélek működése változást idéz elő napjainkban is: lelkessé és lelkesítővé tesz bennünket is, hogy a Krisztussal való találkozásunk élő legyen. “Nem csupán formaság, hagyománytisztelet, vagy egyházi előírásoknak való engedelmesség tehát a bérmálás, hanem hozzátartozik Krisztus egyházának életéhez. Erről beszél a Szentírás, erről beszélnek a bérmálkozók, és erről beszélünk mi is, ha tudatában vagyunk keresztény küldetésünknek, kellő komolysággal és elköteleződéssel vállaljuk ezt”- nyomatékosította.

A szentmisén közreműködött a Szent László Ének- és Zenekar, Oláh Gabriella (zongora), Székely Boglárka (hegedű) és Kertész Szerafina (gitár).

Ciucur Losonczi Antonius