Az első bérmálás Biharszentjánoson

Az első bérmálás Biharszentjánoson

Bihar megye – Május 17-én,
húsvét VI. vasárnapján
Böcskei László megyés
püspök 12 fiatalnak – hét
leány és öt fiú –
szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét Biharszentjánoson. A helyi
római katolikus templomban először
került sor bérmálásra.

A 12 óra előtt a településre
érkező Böcskei László
püspököt Vakon Zsolt püspöki
titkár, mint kihelyezett plébános, a
ministráns gyerekek, a népviseletbe
öltözött borsi Galagonya együttes
fiatal tehetségei várták.
Később egy hintó érekezett,
amellyel a püspök folytatta útját a
templomba. A hintó
megérkezéséig baráti,
közvetlen társalgás alakult ki a
jelenlevőkkel: egy nagyon barátságos,
közvetlen püspököt ismerhettünk
meg, aki nem is mint püspök, hanem inkább
mint ember, tanító szól a
jelenlévőkhöz. Meglepetésnek
szánva, több száz méterre a
templomtól a Kárásztelekről
elszármazottak alkotta fúvószenekar,
Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ
ügyvezető elnökének
vezetésével fogadta és
kísérte tovább a
püspököt szállító
hintót, amelyre egy kislányt és egy
kisfiút is maga mellé ültetett. Nagy
tömeg várta a püspököt a templom
előtt, aki baráti, ismerkedő és
feszültségoldó
beszélgetést folytatott a
bérmálkozó fiatalokkal.

Több százan


Zsúfolásig megtelt a szép, modern,
a mai kornak megfelelő
építészeti stílusban
kivitelezett templom, voltak, akik nem is jutottak be
az Istenházába. Becslések szerint
több százan voltak jelen
Szentjánosról, de sokan érkeztek
más településekről is. Jelen
voltak a helyi és a környező falvak
más felekezetű gyülekezeteinek tagjai
is. Helyi elöljárók és
önkormányzati képviselők is
tiszteletüket tették ezen a nem mindennapi
eseményen. Így felfedeztük a
tömegben Csomay Árpádot, a helyi
református közösség
lelkipásztorát, a KREK missziói
előadóját, Bátori
Gézát, Bors község
polgármesterét, valamint Lőrincz
Lajost, a község
alpolgármesterét.

Testét és
vérét


Nagy volt a feszültség és izgalom a
fiatalok között, de talán még
jobban a bérmaszülők és
szülők között, hiszen a
bérmaszülő kötelessége,
hogy a fiatalt a keresztény életben
szóval és példájával
segítse. Miután a püspök
megbizonyosodott afelől, hogy a fiatalok
felkészültek a
bérmálás
szentségének
kiszolgáltatására (a
bérmálás szentsége a
keresztény nagykorúság
szentsége, amelyben megkapjuk
ajándékul a Szentlelket, erőt
és küldetést kapunk, hogy Krisztus
tanúi legyünk az egyházban és
a világban), megkezdődött a
fogadalomtétel, a bérmaszülők
és a jelenlévők
tanúságával. Ezt
követően először az új
megbérmáltak, majd a jelenlevők
éltek az oltárszentséggel, hiszen
ők ezzel Krisztus testét és
vérét veszik magukhoz.


A templomból kijövőket és
minden jelenlévőt
szeretetvendégségben
részesítettek a szervezők,
kaláccsal és üdítővel
kínálva őket, ami igazán
jólesett a nagy melegben.

Tóth Zsigmond