Az elit jóságnak az ünnepe

Az elit jóságnak az ünnepe
Nagyvárad- Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök október 3-i ünnepén Exc. Böcskei László megyés püspök szentmisét mutatott be a váradi Székesegyházban. Kóhr Balázs kanonok, ny. plébános mondott szentbeszédet.

Bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: október 3-án az egyházmegye Bogdánffy Szilárd püspököt ünnepli, akit négy évvel ezelőtt a boldogok sorába iktatott az egyház, és aki közbenjáró, valamint példakép arra nézve, hogyan kell egészen elkötelezve a hivatásnak élni. Köszönetet mondunk Istennek ezért az ajándékért, de arra is kell gondoljunk, mennyire szükség van rá ma is, hogy bátran merjünk a követői lenni, ne féljünk megvallni hitünket mindennapi feladataink teljesítése közepette, felvállalva akár az ezzel járó áldozatot is- hangsúlyozta a főpásztor.

Elérte célját

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Egy francia napilapból is idézve prédikációjában Kóhr Balázs kanonok azon meggyőződésének adott hangot: Szilárd püspök személyében „az elit jóságot” ünnepeljük. Felidézve néhány fő momentumot az életéből (1911- születési éve, 1929- leérettségizett, majd belépett a szemináriumba, 1934- pappá szentelték, és bemutatta első miséjét, 1934-1949 középiskolai és teológiai tanár, 1949- titokban püspökké szentelik, később letartóztatják, 1953- meghal a börtönben, 2010- boldoggá avatják) aláhúzta: noha csupán néhány évtized adatott neki földi élete során, elérte célját, életének valódi értelmét, hiszen pappá lett és meghalt Krisztusért. Igazi tanúja a hitnek, melyért érdemes bármilyen áldozatot meghozni. Hősként tért vissza a gonosszal vívott csatából, bár látszólag úgy tűnt, hogy utóbbi fog diadalmaskodni. Állt egyenesen és sziklaszilárdan, hűséges maradt Rómához és az örök Péterhez, elutasítva bármilyen kompromisszumot. Nem tört meg a kínzások hatására sem, hanem Isten kezébe tette élete sorsának alakulását- nyomatékosította a tisztelendő.

Ciucur Losonczi Antonius