Az életszentség útján járni

Az életszentség útján járni
Nagyvárad- Vasárnap délben, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén tartották a nagyvárad-velencei római katolikus templom búcsúját. Tóth Attila Levente várad-újvárosi segédlelkész volt az ünnepség szónoka.

Az egybegyűlteket Curaliuc Demeter plébános köszöntötte, arra hívva fel a figyelmüket, hogy a perselypénzt a Fülöp-szigeteki károsultak megsegítésére fordítják. Ugyanakkor megjegyezte, hogy nem csak a várad-velencei római katolikus közösségnek van oka az ünneplésre, hanem Mészáros Antal atyának is, akit ötven éve szenteltek pappá, az aranymiséjét pedig a következő szombaton fogja bemutatni a Székesegyházban. Azt kérte: Isten adjon erőt, egészséget és kitartást paptestvérének.

Isten szeretete

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Prédikációjában Tóth Attila Levente, a Szent László-templom segédlelkésze kiemelte, hogy ezen a vasárnapon nem csak Szűz Máriát köszöntik és ünneplik, hanem a várad-velencei közösséget is. A Szeplőtelen Fogantatást régóta ünneplik az egyházban, a keleti egyházban már a 7. században gondoltak erre, a nyugati egyházban pedig a 9. században terjedt el. Hivatalos formában azonban csak 1854-ben IX. Piusz pápa hirdette ki dogmaként, hogy Mária- fiának, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel, tehát a megváltás miatt- léte első pillanatától kezdve mentes volt Ádám és Éva bűnétől, és egyéb rendetlen hajlamoktól. Rászorult ugyan a megváltásra, de esetében az Úr elővételezte ezt, ami Isten szeretetének győzelme, a vele való együttműködés tökéletes mintája, hangsúlyozta a tisztelendő. Hozzátette: a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe nekünk, 21. századi embereknek pedig azt üzeni, hogy az életszentség nem csupán Isten álma és vágya kell legyen, hanem nekünk is akarnunk kell ezt, célul kell kitűzzük magunk elé. Első lépésként elkezdünk valódi életet élni úgy, hogy csendet teremtünk magunk körül, és odafigyelünk Isten hangjára, szavára. A Szűzanyához, vagy akár Assisi Szent Ferenchez, Kalkuttai Boldog Teréz anyához vagy Böjte Csaba testvérhez hasonlóan Istent választjuk, mert ez az igen az életre kimondott igent jelenti. Soha nem engedjük el Isten kezét, és a 200 éve született Boldog Adolf Kolping szavait- embernek lenni minden körülményben- jelmondatnak tekintve járunk az életszentség útján.

„Mária igene az életre azt is jelenti, hogy tanúságot tett Istenről, a belevetett bizalmáról. Bízzunk mi is abban, hogy Isten gondoskodunk rólunk, vigyáz ránk, de ne feledkezzünk meg arról, hogy az igenlés rajtunk is múlik, függ attól, hogy elkezdünk-e az életszentség útján járni, ebben kérjük a Szűzanya segítségét”, tanácsolta a káplán.

Ciucur Losonczi Antonius