Az egyházmegye hajtatja végre a kilakoltatást

Az egyházmegye hajtatja végre a kilakoltatást
A Bihari Református Egyházmegye maga kéri az állami szerveket, hogy szerezzenek érvényt a hegyközújlaki református lelkészre vonatkozó kilakoltatásnak, döntöttek a kedden Szentjánoson tartott közgyűlésen.

Ahogyan arról beszámoltunk, vasárnap délután a Hegyközpályihoz tartozó Hegyközújlak reformátusainak egy része az istentisztelet után a lelkészlak előtt tüntetett, követelve Orbán Zoltán tiszteletes távozását. Szerintük a lelkész jelentősen megkárosította az egyházközséget, akit tisztségéből az egyházi elöljáróság fel is függesztett, ám a lelkészlak kiürítése egyre késett, s ez vezetett a demonstrációhoz (lásd. BN, április 8.). Az ügyben kikértük Mikló Ferenc, a Bihari Reformárus Egyházmegye esperesének véleményét, aki Szatmári-Gergely Elemér nagyszántói lelkészhez, az egyházmegyei fegyelmi bizottság elnökéhez irányított, mondván, ő illetékes az ügyben, a vonatkozó dokumentumok az ő birtokában vannak. Szatmári-Gergely Elemér kérdésünkre elmondta: amikor az “Orbán-ügy” az egyházmegyei fegyelmi bizottság elé került, kivizsgálták azt, majd elhatározták a lelkész tisztségéből történő felfüggesztését, anyagi kártérítésre és a lelkészlak elhagyására is kötelezve. Az érintett ezt megfellebbezte, ám a Királyhágómelléki Református Egyházkerület jóváhagyta az egyházmegyei döntést, ami azzal végrehajthatóvá vállt. Az egyházmegye az egyházközség hatáskörébe utalta a kilakoltatást, utóbbi anyagiak hiányára hivatkozva azonban visszatestálta volna azt az egyházmegyére. (Az eddigieket nagyjából leírtuk korábban, ezek után került sor a vasárnapi tüntetésre – szerz. megj.)

Elhatárolódtak

Kedden egyházmegyei közgyűlést tartottak, és ezen úgy határoztak, hogy az egyházmegye magára vállalja a kilakoltatással járó kötelezettségeket, és kéri hivatalosan az állami szerveket a korábbi határozat végrehajtására, tudtuk meg Szatmári-Gergely Elemértől. Ennek pontos időpontjáról nem tudott nyilatkozni, de megfogalmazása szerint a közgyűlés (melynek lelkészek, gondnokok és presbiterek a tagjai) egyöntetűen úgy gondolja, hogy minél hamarabb lépni kell, mert az ügy árt az egyház jóhírének. A fegyelmi bizottság elnöke hangsúlyozta: a lelkészi kar elhatárolódott Orbán Zoltán magatartásától, tekintettel arra, hogy nem tartotta be azt, amit lelkészi esküjében megfogadott, nevezetesen, hogy aláveti magát az egyházi határozatoknak.

Orbán Zoltán saját álláspontjáról nyilatkozatot ígért lapunknak, amit annak megérkezte után közlünk.

Rencz Csaba