Az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye

Az Egyházkerületi Választási Bizottság közleménye
Tőkés László kedden tartott sajtótájékoztatóján elhangzottakkal kapcsolatosan Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Bizottságának tagjai sajtóközleményben reagálnak.

“Alulírottak, mint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Bizottságának tagjai a következőkben kívánjuk cáfolni Tőkés László 2010. augusztus 17.-én testületünkkel szemben nyilvánosságra hozott vádjait:
Az EVB az óvások (és nem fellebbezések)  elbírálásánál kizárólag a Kánont, a Választási Szabályzatot, a CNSAS és az EÁB bizonylatait, valamint az óvásokhoz csatolt dokumentumokat vette figyelembe.
Jogi segédletet nem kért, mivel annak biztosítása a Választási Szabályzat szerint Egyházkerületi Közgyűlésnek hivatalból kötelessége lett volna. Döntései minden esetben szigorúan megfelelnek az egyházi törvényeknek és szabályoknak, senki kedvéért sem szemszúrásból születtek.
A Választási Szabályzat kimondja: „Egyházmegyei és egyházkerületi lelkészjellegű tisztségekre nézve szükséges az Átvilágító Bizottság tisztázó határozata”.

Ennek megfelelően:

1,2. Mikló Ferenc és Berke Sándor esetében EÁB bizonylat hiányában, tisztázó CNSAS irat meglétével az óvást elutasítja.

3.Nagy Sándor esetében a saját működési szabályzatának ellentmondó EÁB bizonylat figyelmen kívül hagyásával, tisztázó CNSAS irat meglétével az óvást elutasítja.
Kánon 68. par. kimondja: „Nem lelkipásztori tisztségre csak azt lehet megválasztani, aki presbiteri tisztet töltött vagy tölt be”.
Választási Szabályzat kimondja: „Egyházi tisztségekre nem jelölhetők azok…. akik presbiteri tisztségüktől fegyelmi eljárás által megfosztattak, vagy tisztségükről önkényesen és elfogadhatatlan módon lemondtak”.

Ennek megfelelően:

4.Szilágyi Péter (aki nem vett részt ügyének elbírálásában) esetében, aki mind a mai napig presbiteri  tisztet tölt be, arról le nem mondott, sem attól meg nem foszttatott, az óvást elutasítja.

5.Seres Dénes esetében a mindmáig tisztázatlan személyi konfliktust, valamint igen nagyszámú egyházmegyei jelölését figyelembe véve az óvást elutasítja.

6.Tőkés László is elismeri, hogy nincs jogalapja az óvásoknak a CE-tagok esetében.
Az EVB a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos testülete. Annak jog és hatáskörét a Választási Szabályzat határozza meg, és kimondja, hogy annak döntései véglegesek a választásokkal kapcsolatban. Mindez Tőkés László püspökségének második (?) ciklusában lépett életbe. Amikor tehát Tőkés László azt sugallja, hogy annak döntéseit felül kell bírálni, Egyházunk jó rendjét veszélyezteti. Ezért felszólítjuk, hogy hagyjon fel a békétlenség szitásával, tartsa tiszteletbe Egyházának azon törvényeit, melyeknek megalkotásában „oroszlán” szerepet játszott, és nem utolsósorban hagyja, hogy Egyházunk tagjai éljenek a választás szabadságával.   
Miután pedig az EVB soha nem minősítette Tőkés László munkáját, tisztelettel kérjük, kövesse példánkat.

Temesvár-Nagyszántó-Pusztadaróc-Ákos, 2010. augusztus 18.

Szűcs András Ottó EVB-elnök
Szatmári-Gergely Elemér EVB-tag
Szatmári Elemér EVB-tag
Dobai Zoltán EVB-tag, jegyző”