Az egyház törvényeit nem csak betartatni kell, hanem betartani is

Orbán Mihály Válasz egy farizeusi közleményre című írására reagálva nyilatkozatokat juttatott el szerkesztőségünkbe Nagy Sándor esperes és Ambruzs Ferenc-Csaba. Ezeket közöljük az alábbiakban, teljes terjedelmükben.

Nagy Sándor esperes nyilatkozata

Bár engem arra tanítottak gyermekkoromban, hogy valakiről, akit nem ismerek, nem illik véleményt formálni, de most abba a helyzetbe állított, hogy azt mégis meg kell tennem. Hála Istennek én nem ismerem önt, és ezek után őszintén örülök is ennek, mert legalább mentesülök attól a feladattól, hogy kézfogás után rögtön kezet mossak! Azokról a dolgokról, amit felró nekem már rég megadtam a választ, és azoknak, akiknek ebben az ügyben dönteniük kellett, azok döntöttek.

Betartatni és betartani

1. Ön egyházi embernek tartja magát, de ahelyett, hogy a nagyhetet őszinte bűnbánatra használná, és jóságos szívvel megbocsájtást keresne az Istennél, másoktól biztatva zaklatásba fog, és nem tekintve tisztességre, egyházat, embereket, életeket ócsárol és ezt még élvezi is. Ezt a pszichológusok nem valami betegségnek tartják? Lehet, nem ártana egy kivizsgálás! Ha van családja, felesége, gyermekei, akkor bizonyára pontozzák az „apu” viselkedését, hogy ilyen ügyesen „apportíroz a gazdinak!” Régebben valaki ugyanígy cselekedett minden választás vagy ünnep előtt, csak most már rájött, hogy senki nem veszi figyelembe! Ez lett az egyházra való nagyobb odafigyelés következménye. Nevetségesen kilóg a lóláb, és átlátszik a szitán a titkos jótevő alakja. Ez azt bizonyítja, hogy önnek a keresztyéni alázat imádkozó életformája ennyit jelent. Szánalmas!   

2. Ha már annyira a szívén hordozza egyházunk sorsát, akkor legalább a tájékozódás szintjéig el kellene jutni mielőtt valaki nyilatkozik, hiszen annak törvényeit nem csak betartatni kell, hanem betartani is. Az ominózus gencsi ügy dolgait, aki irányította, és aki kreálta, és még a mai napig megpróbálja befolyásolni, az nem én vagyok. Rossz helyen tapogat. Akit maga keres az ott van a maga környezetében, és ha legalább önmagával őszinte, akkor igencsak jól tudja, kiről beszélek.    

Törvények

3. Furcsa, hogy egyszer örvend egy rendőrségi kiközlésnek, ami még semmit sem bizonyít, aztán pedig megijed, hogy ezért számonkérés lesz, és ezután úgy képzeli, hogy az úgyis elrendeződik, mert közülük való vagyok. Érdekes lesz ezt a bíróság előtt bebizonyítani. Kíváncsivá  tett, hogy amiről én nem tudok magának már bizonyítékai is vannak. Ezt a lerágott csontot más már kiköpte, és magának a szájába adták, és ezzel tetszelegve azt hiszi, hogy milyen jó magyar református lett, és hogy milyen szimpatikus. Nézzen tükörbe, ha eddig nem tette, hátha mélyebbre lát a felszínnél. Feltehetőleg olvasta a Pál utcai fiúk című regényt, amelyben a fiúk gittegyletet hoznak létre és sorban rágják a gittet, csak azért, hogy az meleg és lágy maradjon. Más okuk nincs. Uram, jól a szájába adták, csak rágja a „gittet”, mert most épp magán a sor!    

4. Aki az egyházban él, az tudja, vannak elementáris törvények, amelyeket be kell tartani, s aki erre képtelen, az úgy látszik felcsap kontár újságírónak, meg álszent etika és erkölcs védelmezőnek. Ez egy elvetemült dolog! Az utolsó és bitang ember, aki az egyház tányérjából evett és eszik, és oda köp vissza. Az ilyen ember szánalmas. Én sem érzek egyebet, csupán mély szánalmat, és elutasítom aljas viselkedését. 

Mégis imádkozunk magáért és a családjáért, mert bizonyára nem tudja mit cselekszik.

Lele, 2013.04.05

Nagy Sándor esperes

Ambruzs Ferenc-Csaba nyilatkozata

Ami a velem kapcsolatos információ igaz és tárgyilagos voltát illeti,  tájékoztatom az olvasókat, hogy a Reform Kft. felszámolása sok év elmúltával történt meg azt követően, hogy nekem lejárt a vezetői mandátumom, amikor is a társaság közgyűlési határozatban rögzítette, hogy a beszámolómat elfogadta, és nincs semminemű követelése velem szemben az ide vonatkozó törvénycikkely szerint (descărcare de gestiune). A társaságnak utánam, tudomásom szerint, két hivatalos ügyvezetője volt.

Látszatkeltés

A közvetlenül a felszámolás előtti hivatalosan kinevezett ügyvezetőt pont Orbán Mihály juttatta ügyvezetői helyzetbe azzal, hogy eladta egy brassói cégnek a saját tulajdonában is lévő Zeta Kft. Reform Kft.-ben jegyzett üzletrészét. Ezzel egyedüliként kapta vissza, ismeretem szerint, legkevesebb az alapítói befektetési értéket, az egyházzal szemben, akit alacsony összeggel fizetett ki, de kifizetett a Bábolna Rt. Ezzel Orbán Mihály sorsára is hagyta a továbbiakban a többiek üzletrészét, mert már neki nem volt érdekeltsége! Tette ezt akkor, amikor az utánam következő ügyvezető, Borbély Zoltán hirtelen meghalt, a Bábolna RT átszervezés, az Agroker RT meg felszámolás alatt volt (ez összesen 60% tulajdonrész). Épp ezért a Reform Kft. akkor fellelhető többi tulajdonosai Orbán Mihályt, mint az egyik tagnak (1,5%), a Zeta Kft.-nek az ügyvezetőjét bízták meg a cég ideiglenes képviseletével! Ennek az lett a végeredménye, hogy a helyzetet a maga kizárólagos javára használta ki! Ennek fényében mindenki számára világos, hogy gátlástalanul hazug, messzemenően rosszindulatú és demagóg Orbán Mihálynak az egyházközségek vagyonának „elherdálásáról” való beszéde.

Ami pedig a kizárólagosan magán jellegű dolgaimat illeti, törvényesen és a felek szabad akaratából megkötött polgárjogi szerződésekből fakadóan – legyen akár a velem szerződő félnek lelkész is a hivatása – azokhoz Orbán Mihálynak semmi köze sincs semmilyen téren, annál kevésbé saját érdekében felhasználnia azokról a rosszízű pletykákat. Aljas csúsztatás és tendenciózus elferdítése a magánéleti „valóság” effajta nyilvánosságra hozatala, sejtetés és látszatkeltés céljából!

Ami politikai jellegű véleményeként hangzik el, abból immár nyilvánvalóvá válik a közvélemény számára is, hogy kik álltak, melyik párt és személyes érdekek az egyházzal szemben a háttérben. Számomra ez egy pillanatig sem volt kétséges, figyelembe véve az alkalmazott módszereket és sajnálatos módon az igen hazug és aljas tartalmat személyemre vonatkozólag, amik megengedhetetlenek lettek volna egyháztagok, presbiterek, de legfőképp lelkészek részéről, akik részt vettek benne! Ezért is döntöttünk úgy az esperes úrral, hogy véget vetünk egyszer és mindenkorra az effajta nemtelen és egyháztaghoz, presbiterhez méltatlan magatartásnak, a rendelkezésünkre álló egyházi etikai és a törvényes jogszolgáltató intézmények igénybevételével.

A továbbiakban, mivel méltatlannak tartom, ezért lezártnak tekintem a sajtón keresztül folyó nemtelen vádaskodásokra a válaszadást!

Nagyvárad, 2013.04.04

Ambruzs Ferenc-Csaba magyar református