Az egyház számára nincs visszaút

Az egyház számára nincs visszaút
Számos nehézséggel küzdenek a történelmi magyar egyházak huszonöt évvel a rendszerváltás után, ez volt az egyik vezérgondolata a Szabadulás az egyház babiloni fogságából – 1989 kétnapos nagyváradi egyháztörténeti konferenciának.

A kétnapos konferencia nyitóáhitatát és köszöntő beszédét Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki református Egyházkerület volt püspöke tartotta szombaton délelőtt a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében. Tőkés László beszédében többek között rámutatott: a 25 éve elindult egyházi rendszerváltás azt célozta meg, hogy a “kiszolgáló egyházból” ismét “szolgáló egyházzá” tegye a református egyházat. Hozzátette, a rendszerváltozás útján elindult egyháznak a kiválasztott úton kell továbbhaladnia, nincsen számára visszaút.Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke beszédében kijelentette, hogy a határon túli magyar egyházakat jobb állapotban találták az 1989-es változások, mint a magyarországiakat, és a rendszerváltásban is előbbre tartanak. Véleménye szerint a határon túli magyar egyházakat az is megkülönbözteti a magyarországiaktól, hogy számukra “az elnyomás nem ért véget, csak átalakult”. Úgy vélte, az utódállamokban most is korlátozzák a szabad vallásgyakorlást, és az egyházi restitúció is megtorpant. “Romániában mintha legfelsőbb szintű támogatást élvezne a restitúció teljes leállítása” – jegyezte meg.

Megújulást

Szászfalvi László lelkipásztor, országgyűlési képviselő maga során kiemelte, hogy az elmúlt huszonöt év a küzdelem és az építés jegyében telt az egyházon belül, majd pedig Tőkés László kiemelkedő szerepét méltatta a romániai illetve a Közép-kelet európai rendszerváltás megvalósításában. Zalatnay István Lelkipásztor elmondta, a magyarországi református egyház a diktatórikus hatalom végletekig menő kiszolgálásában az eretnekségig elment, és a politikai rendszerváltással együtt nem zajlott le az egyházi rendszerváltás. Molnár János egyháztörténész is azt emelte ki beszédében, hogy Romániában az egyházi javak visszaszolgáltatásának a folyamata megtorpant. Mint mondta, az egyháznak nem csak belső megújulásra, de az emberekkel való kapcsolattartás korszerűsítésre is szüksége ven, hiszen, mint mondta, ma, az interaktív kommunikációs módszerek világában a mindenféle konferenciák nem hatékonyak, és nem véletlen ha az egyháznak nincsenek hívei, ha a papok giccses szóvirágokkal, rég elfeledett költők semmitmondó verseivel, felnőtteknek elmondott gyerekmesékkel próbálják mlg mindig az igét közvetítteni az embereknek.

Visszaemlékezések

A konferencia második szekciójában Molnár Kálmán zilahi esperes, Balaton Zoltán presbiter, Sándor Lajos és Bereczki András lelkipásztorok, László Kálmán egyházkerületi presbiteri szövetségi elnök, Kovács Zoltán volt egyházkerületi főgondnok visszaemlékeztek a rendszerváltás idején betöltött szerepükre. Sándor Lajos felolvasta a rendszerváltás húsz éves évfordulóján a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) igazgatótanácsa által jegyzett nyilatkozatotot, melyben kiemelte Tőkés László szerepét a rendszerváltásban. Végezetül megjegyezte: hogy a mostani eseményen a KRE egyetlen képviselője sincs jelen ezen az eseményen. A visszaemlékezések után nyitották meg az egyetem emeleti előcsarnokában berendezett fényképkiállítást. A tárlaton az elmúlt huszonöt év történései elevenednek meg huszonöt fénykép segítségével. Ezt követően Pálfi József lelkipásztor teológiai tanár ismertette Sulyok István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület alapító püspökének munkásságát, majd a jelenlevők megkoszorúzták az alapító püspök alapító püspökének emlékplakettjét, és ezzel ért véget a konferencia első napjának első fele.

Pap István