Az egyetlen dombra épült templom Szatmáron

Az egyetlen dombra épült templom Szatmáron
A „Jézus Szentséges Szíve” román és német nyelvű személyi plébánia – Kálvária húsz hónapos restaurálási időszakot követően megújulva pompázik a megyeközpontban, ahová nagy szeretettel várják a híveket.

 

Ünnepi szentmise keretében került sor a restaurált Kálvária templom szentelésére. Az ünnepi szentmisét Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök celebrálta, melyben részt vállalt a német és román gyülekezet két plébánosa, Schupler Tibor és Román János is. Míg a vasárnapi eseményt megelőző felkészülési szentmisék során, pénteken Ft. Schupler Tibor a közösség minden egyes tagjának elmaradhatatlan szerepére, szombaton pedig Ft. Román János a felújítást végző munkás kezek áldásos tevékenységére hívta fel a figyelmet, Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök vasárnapi prédikációjában a szentelés momentumára figyelt: „Templomszentelésre gyűltünk össze. Egyházmegyénk egykori spirituális központja, a jezsuiták temploma, a Kálvária templom, alapjától a tetejéig, kívül belül megújult. Már nagyon szükséges volt a felújítása, mert egyébként úgy járt volna, mint az elődje. Köszönet mindazoknak, akik megmentették, és újjá varázsolták. Boldogok vagyunk, mert valami nagyon szépet sikerült tennünk Istenért! Örömtől dobban a szívünk, a jól végzett munka örömétől.” A mise során a püspök Máté evangéliumára építve mondta el szentbeszédét, melyből kiderült, hogy az evangélista Jézus első beszédét egy hegyhez köti, ahol Isten szavának megnyílhatnak az emberek. Jézus elhagyja a síkvidéket, és felmegy a hegyre, ahol tanítani kezdi az embereket arra, hogy mi a boldogság. Furcsa, de azt mondja, boldogok a lélekben szegények, azok, akik sírnak, a szelídek, azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességben élők, akik üldözést szenvednek az igazságért. Az igehirdető kihangsúlyozta, hogy a Kálvária templomnak, ami városunkban az egyetlen dombra épült templom, örök hivatása, hogy Jézus hegyi beszédét és annak igazságát hirdesse. A templomszentelési szentmise végén Schönberger Jenő püspök köszönetét fejezte ki a két plébánosnak a felújítási munkában való helytállásért, a projektet vezető Ft. Román Jánost – a román közösség vezetőjét – pedig Hám János díjjal tüntette ki.

Díszes meghívottak

A Püspöki Palotában Blaga Vasile, Románia Szenátusának elnöke elmondta, minden alkalommal szeretettel jön Szatmárnémetibe, ahol idén immár harmadjára tesz látogatást. Blaga kihangsúlyozta, a tegnap átadott Kálvária templom csak egy azon nagyszabású projektek közül, melyet a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye szakértő csapata készített el. Nm. Ft. Schönberger Jenő püspök beszédében megköszönte mindenki segítségét. Mint mondta, az egyházmegye jelképének is számító Kálvária templom Európai Uniós támogatás általi felújítása révén nem csak az egyházmegye, de Szatmárnémeti városa is, és az egész ország gazdagodott. Ft. Román János plébános kihangsúlyozta, hogy Isten és egyház iránti szeretet által valósult meg a templom restaurálásának projektje, és abbéli reményének adott hangot, hogy most nem befejeződött egy fejezet, hanem újat nyitunk az emberek örömére és Isten nevének dicsőségére. Vasile Timiş, a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium államtitkára a templomi szertartás sokszínűségét, az európai kultúra fényes megnyilatkozásával hozta összhangba, mondván, hogy a templom a vallás és kultúra, a tudomány és a hit, az egyház és társadalom közötti szintézis. Beszéde végén okleveleket adott át a Kálvária két plébánosának – Román Jánosnak és Schupler Tibornak –, a Püspökatyának, valamint a kivitelező cég vezetőjének. Radu Giurca prefektus elismerően beszélt a felújítási munkálatokról, melynek köszönhetően remélhetőleg újabb száz évig pompázik majd a Kálvária templom. Csehi Árpád, A Szatmár Megyei Tanács elnöke elmondta történelmi pillanatot élhettek meg a jelenlévők, és abbéli örömének is hangot adott, hogy vannak hívek, akik azon tevékenykednek, hogy a szépet megőrizzék a huszonegyedik században is. Ilyés Gyula, a megyeközpont polgármestere elöljáróként és a város polgáraként is örül a templom restaurálásának, és annak, a különleges misének, mely kuriózum a környéken, hiszen három nyelven (román, német és magyar) hangzott Isten igéje, és az eseményen a történelmi egyházak, illetve a zsidó hitgyülekezet képviselői is részt vettek. Ionica Pop, az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség (POR) szatmári irodavezetője elmondta, hogy a POR projekt összértéke 1,55 millió euró volt, melyből 1,25 millió vissza nem térítendő támogatás volt.