Az egyetértés napja

Az egyetértés napja
Várpalota – A várpalotai Trianon Múzeumban – amely a világ egyetlen ilyen intézménye – került sor a “Az egyetértés napja” – megemelékezésre, melyen többek közt beszédet mondott Dr. Becsey Zsolt is.

Hangsúlyozta, hogy ma egy óriási kihívás mindannyiunk számára a nyugat-európai közvéleményben annak tudatosítása, hogy miért kerültek magyarok a szomszéd országokba. Tudnia kell Európának, hogy a határainkon túl élő magyarok nem bevándorlók, hanem őshonos közösségek. Sajnos kiesett egy generáció nyugaton, amelyik erről hallott vagy tanult volna. A képviselő hangsúlyozta azt is, hogy az Európai Uniós integráció és Magyarország uniós tagsága több nehézséget is hozott a nemzetpolitikában, hiszen  a szlovák és  román tagság után nem fogja vissza semmi külső kényszer az utódállamok nacionalista köreit a magyarellenes politika folyatásától.

Azonban az uniós tagság jelenthet előnyöket is a kárpát-medencei magyarságnak. Egyrészt a belső piac kialakulásával javul a magyar-magyar kapcsolatok lehetősége , hiszen az európai fejlődés természetéből a határok jelentéktelenné tétele jelenti az európai versenyképesség zálogát. Ebben a helyzetben azok lehetnek a legerősebbek, akik saját nemzeti kultúrájukra épülő belső paicot szerveznek, márpedig a magyarság kárpát-medencei helyzete erre jó lehetőségeket nyújt. Másrészt ebben az évszázadban az lehet erős, aki demográfialilag és gazadságilag egyszerre tud megerősödni, ennek hiányában felértékelődik minden államban – így a szlovák és a román, vagy a szerb államaban is – az ott élő integrált közösségek megtartásának szerepe. Ha mi magyarok ebben és a hazafias nevelésben erősödünk, akkor ennek a századnak a második fele rólunk szól a Kárpát-medencében! Ha nem  akkor ebben a században is vesztesek lehetünk.