Az egyén tisztelete

Az egyén tisztelete

Szatmár megye – A mûvészetek
eszközeivel nevelõ óvodák
célja a választás
lehetõségének és a
szabadság érzésének
megteremtése.


Az elmúlt hét végén zajlott
Szatmárnémetiben egy kétnapos
képzés a MADISZ
szervezésében, melyen Nagy
Jenõné, a magyarországi
Óvodai Nevelés a Mûvészetek
Eszközeivel Óvopedagógusok
Országos Egyesületének elnöke
ismertette az általa kidolgozott Óvodai
nevelés a mûvészetek
eszközeivel alternatív programot. – A
mostani összejövetel lényege, hogy
ismertessük a tradicionális
értéket közvetítõ
programot a képzésen részt
vevõ pedagógusokkal – mondta az
oktató.

A kétnapos program elsõ napján a
program nevelési és pszichológiai
elméletét tanította a
pedagógusoknak, ami nagy mértékben
segíti az individualitás alapjainak a
kialakítását. Az elméleti
háttér Adler
pszichológiájára épül,
melynek alapgondolata: hitet adni a gyereknek ahhoz,
hogy felismerje, rengeteg érték van
benne, ugyanakkor bizalom elõleget
biztosít számára ahhoz, hogy
csodát tud létrehozni. Nagy
Jenõné, a program
irányítója 14
bátorító alapelvet dolgozott ki,
melyeket igen nehéz gyakorlatba ültetni, de
ha sikerül, megváltozik az óvoda
szellemisége. – Az általam
kidolgozott program célja, hogy
kialakítsa a gyerekben a magasabb rendû
érzelmet, melyet több részre
osztottunk. Fontos az erkölcsi, esztétikai
és intellektuális érzelem, mert
ezek egy új utat biztosítanak a
tanulási érzelem
kialakulásához. Ez azért fontos,
mert ezáltal a gyerek örülni fog
annak, hogy tanulhat, sikerorientált lesz,
fontos lesz számára a felfedezõ
tanulás és a
kíváncsisága is
megerõsödik – mondta el Nagy
Jenõné. A program másik
alappillére a tevékeny óvodai
élet megteremtése, melyben
hangsúlyt kap a kreatív
gondolkodási irány
megerõsítése. A kreatív
gondolkodás utat nyithat a gyermekek
képzelõ- és
alkotóerejének
kibontakozásához.

– Az általunk kidolgozott programot be
lehet építeni az adott ország
tantervébe, azzal a kikötéssel, hogy
annak értékközvetítése
is benne legyen. Külön
értékelési rendszert is
kidolgoztunk, melynek célja a gyermek
teljesítményét egyénileg
felmérni, és azt
félévenként a
szülõkkel megbeszélni, mert a
jó a szülõkkel való jó
kapcsolat kialakítás is fontos,
ezért közös programokat és
tevékenységeket szervezünk –
fejezte be mondandóját a program
kidolgozója. Bõvebb
információt a www.ovodak.org.hu vagy a
www.muveszetiovodak.org.hu honlapokon
találhatnak a programmal kapcsolatban.