Az együttműködést szorgalmazták

Az együttműködést szorgalmazták
Bihar megye – Kedden az egyik nagyváradi szállodában került sor a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Romániai Vállalkozókért Egyesület egyik közös uniós projektjének zárórendezvényére.

A „Határon átnyúló vállalkozói együttműködések hálózatának kialakítása Hajdú-Bihar és Bihor megyékben” elnevezésű határmenti program a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, az Európai Unió, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg. A projekt zárórendezvényére ma kerülhetett sor az egyik nagyváradi szálloda konferenciatermében. A projektzárón jelen voltak a partnerszervezetek, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Romániai Vállalkozókért Egyesület képviselői ugyanakkor mintegy harminc közgazdaságtan szakos egyetemi hallgató. Köszöntőt mondott Tóth Edina projektkoordinátor a Hajdú-Bihar megyei iparkamara részéről, majd a projekt eredményeit Szőllősi Nóra Adrienn projektmenedzser mutatta be. Az egyik fontos eredmény, amelyről beszámolt az a részletes tanulmány, mely helyzetelemzéssel szolgál a két megye gazdasági viszonyairól.

Lehetőségek és problémák

Számos kapcsolódási pont található a két térség gazdasági helyzetében, azonosak a nehézségek és a lehetőségek is. A vállalkozói hálózatok olyan kitörést jelentenek, melyek az átalakuló világgazdasági helyzetben megteremtik a versenyképesség lehetőségét. A projektben több work-shopot is szerveztek, melyek során elsősorban az úgynevezett klaszterek kérdését helyezték előtérbe. Ezek olyan cégek gazdasági hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban dolgoznak, illetve azonos ágazatokat fognak össze. Az érdeklődés elsősorban az épitőipari cégek, a megújuló energiával foglalkozó gazdasági szereplők, a bútoriparban, a turizmusban, a nyomdaiparban tevékenykedő vállalatok részéről volt tapasztalható. A projekt során lebonyolított helyzetelemzések, works-hopok, interjúk arra világítottak rá, hogy hiányzik az egységes klaszterpolitika Romániában, illetve Magyarországon is gyerekcipőben jár még. A magyar-román vállalkozói együttműködések kialakítását, fejlődését gátló tényezők között elhangzott: a pozitív együttműködési kultúra hiánya, a bizalomhiány, a közös érdekminimum felismerésének a hiánya, a nyelvi problémák, az információ hiány a jogi és üzleti feltételekről, az elrettentő bürokrácia, stb. Ennek megfelelően a stratégiaalkotás során olyan célkitűzéseket és azokhoz kapcsolódó konkrét beavatkozásokat volt célszerű megfogalmazni, amelyek hozzájárulnak a vállalkozói hálózatok kialakulásához szükséges kedvező feltételek megteremtéséhez, valamint közvetve vagy közvetlenül nagymértékben csökkentik az akadályozó tényezők negatív hatásait.

Inkubátorház fejlesztések

A projekt eredményeinek bemutatása után Nagy Tímea Zita, az OTP Consulting Románia vezető pályázati tanácsadója tartott előadást Inkubátorház fejlesztések a határ mentén címmel. Elsősorban a székelyhídi inkubátorházról esett szó. Végül a felmerülő kérdések megválaszolásával, valamint a projekt keretében elkészült nyomtatott tanulmányok és prospektusok átadásával ért véget a projektzáró rendezvény.

Mészáros Tímea