Az együttműködés szükségességéről

Tőkés Laszló püspök, EP-képviselő a helyhatósági választások után levélben kérte a két romániai magyar politikai szervezet – a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt – vezetőségét a lehetséges összefogás érdekében történő párbeszéd elkezdésére.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, valamint az EMNT alelnökei, Szilágyi Zsolt, Tőkés László kabinetfőnöke és Toró T. Tibor parlamenti képviselő a hétvégén Marosvásárhelyen találkoztak a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökségével, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetőségével.

Pénteken, 2008. július 4-én Tőkés László és kollégái munkaebéden vettek részt a Szász Jenő elnök vezette MPP-küldöttséggel, amelynek során áttekintették a helyhatósági választások után kialakult helyzetet, illetve megvizsgálták az ősszel sorra kerülő parlamenti választásokon az RMDSZ-szel való közös indulás lehetőségeit. Tőkés László, az erdélyi magyarok európai képviselője az Európai Szabad Szövetség (EFA) aznap délelőtt véget ért kihelyezett frakcióülésének mintegy utózöngéjeként az összefogás szükségességét hangsúlyozta annak érdekében, hogy a romániai magyarság sikeresen küzdhessen a háromszintű autonómiáért, ezen belül Székelyföld területi autonómiájáért.

Ennek érdekében az EMNT elnöke nyitottnak mutatkozott arra, hogy közvetítse a Magyar Polgári Párt választási koalíciós szándékát az RMDSZ felé.

Amint azt Tőkés László a párbeszéd folytatását szorgalmazó, Markó Bélához írt korábbi levelében megfogalmazta, a magyar összefogás és együttműködés lehetőségét vizsgálták szombaton, 2008. július 5-én a marosvásárhelyi Bernády házban tartott EMNT-RDMSZ találkozón is. A zárt megbeszélésen Tőkés László elnök mellett Szilágyi Zsolt és Toró T. Tibor alelnökök Markó Béla RMDSZ-elnökkel, valamint Borbély László, Kelemen Hunor és Szepessy László vezetőségi tagokkal elemezték a helyhatósági választások eredményeit. Mindkét fél ismertette a saját értelmezését. Tőkés László az RMDSZ hivatalos 85-15 százalékos arányképlete kapcsán felhívta a tárgyalópartnerei figyelmét arra, hogy amennyiben árnyaltabban vizsgáljuk a kérdést, akkor Székelyföldön ez az arány jóval nagyobb az MPP javára, és itt adott hangot abbéli aggodalmának, hogy az erdélyi magyarság kettéoszolhat székelyföldi, illetve Székelyföldön kívüli magyarokra, amely folyamatnak elejét kell venni. Már csak ezért is szükségszerű az együttműködés és a párbeszéd. Tőkés László egyben hangsúlyozta, hogy akkor is fontos a párbeszéd, amikor nincsenek választások, illetve kérte, hogy ne csak a kortes ideje alatt beszéljünk az autonómiáról – mert ezt diktálja a pártérdekeket felülíró nemzeti logika. Az összefogás jelen pillanatban az erdélyi magyarság kategorikus imperatívusza, vélte Tőkés László, ennek jegyében meghívta Markó Bélát az Európai Parlamentbe, hogy ott közösen képviseljék az autonómia ügyét, illetve javasolta egy közös autonómia-konferencia megszervezését is, amely felvetésektől az RMDSZ vezetősége nem zárkózott el.

Markó Béla elnök szintén az együttműködés mellett érvelt, mint ami szükségszerű Erdély modernizációjához és az autonómia eléréséhez. Az EMNT elnöke által tolmácsolt MPP-vel való választási koalíciót viszont az RMDSZ vezetősége ne támogatta, mondván, hogy a hat és fél százalékos magyarság nehezen tudná a nyolc százalékos – koalíciók számára előírt – választási küszöböt teljesíteni. Ami viszont az „alternatív küszöb” által a koalíciókra is vonatkozó hat képviselői + három szenátori hely megszerzését illeti, kételyeiknek adtak hangot, hogy a törvény „szellemével” ellentétes szabályozást nem támadják-e meg az alkotmánybíróságon, ezáltal veszélybe sodorván a magyar képviseletet Románia parlamentjében. Ehelyett egyfajta „belső koalíció” létrehozását javasolták, amelyben ugyan az RMDSZ jele alatt, de saját politikai arculatuk, entitásuk megőrzésével biztosítanának a Magyar Polgári Párt politikusainak helyet az elért választási eredmények arányában.

Mintegy a 2007 szeptemberében sikertelenül zárult tárgyalások folytatásaképpen Tőkés László, az EMNT elnöke ismételten felvetette a kisebbségek számára biztosított kormányzati, illetve anyaországi támogatások elosztásának politikai szintről civiltársadalmi szintre való kiemelését. „Új fejleményként” viszont azt kérte, hogy szüntessék be az RMDSZ-en belüli célzatos tisztogatást, az autonomistákkal szimpatizáló RMDSZ-es politikusok zaklatását, valamint kérte, hogy az RMDSZ tartsa tiszteletben az egyházi autonómiát, fejezze be az egyházi ügyekbe való politikai beavatkozás gyakorlatát.

Ismételten felvetődött az Erdélyi Magyar Egyezető Fórum (EMEF) tavaly ősszel kidolgozott eszméje, valamint a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) keretein belüli együttműködés.

A találkozó a folyatás ígéretével zárult, Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke és Markó Béla RMDSZ elnök, valamint munkatársaik legközelebb a tusnádfürdői nyári szabadegyetem alkalmából találkoznak.