Az együtt ünneplés megtartó erő

Az együtt ünneplés megtartó erő
Szatmár megye – A citera hangja által kísért lelkes huszárnóták a gyerekek csengő előadásában és a Kossuth nóta eléneklése meghatotta a március 15-i ünnepségen megjelent mikolai közösséget, az együtt ünneplőket.

Mikolában már hagyománya van annak, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgők az általános iskola falára kihelyezett Gellért Sándor emléktáblát koszorúzzák meg. Vasárnap a református istentisztelet végeztével kezdődött el a március 15-i ünnepség az általános iskola előtti téren, ahol szép számban jelent meg a község ünnepelni vágyó közössége. A március 15-i pesti ifjúság forradalma és az azt követő szabadságharc szellemisége tartotta a lelket a nemzetben a történelem viharai közepette, hangsúlyozta nyitóbeszédében Dobos Csaba iskolaigazgató. A forradalom üzenete a globalizálódó világban összefogásra inti a magyarságot, Mikola közösségét. „Sokan meghaltak érte, mi legalább élni tudjunk ezzel az eszmeiséggel, a nemzetek közötti egyetértésben.”

 Katonadalok citerakísérettel

A kis, és nagyobbacska diákok előadásában mindig ártatlan tiszta csengéssel hangzanak el Petőfi csatára buzdító versei, a lelkes katonadalok és huszárnóták, melyek idén először a vidék hagyományos hangszere, a citera könnyed hangjának kíséretében szólaltak meg Tamás Tibor előadásában. A gyermekek előadását követően az RMDSZ helyi és megyei, valamint a görög katolikus gyülekezet képviselői elhelyezték koszorúikat a Gellért Sándor emléktábla mellé, amelyeket a görög katolikus parókus áldott meg. Megható pillanat volt, amikor Bú Julianna, az RMDSZ helyi szervezetének tanácsos elszavalta Gellért Sándor tanítványának, a mikolai Ungvári Ágnesnek „Isten legyen a középen” című, a szabadságharc szellemében írott versét, majd elénekelte a Kossuth nótát és a Himnuszt az összegyűlt ünneplők kíséretében, ami 20 évvel a rendszerváltás után is különleges összetartó érzést kelt az együtt éneklőkben. Az ünnepséget megelőzően Mikola görög katolikus gyülekezete megkoszorúzta a görög katolikus templom falára, a szabadságharc áldozatainak emlékére kihelyezett emléktáblát.