Az egész társadalom a kommunizmus áldozata volt

A kommunizmus áldozatairól a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen megemlékezők az esemény végén elénekelték a Szózatot
A kommunizmus áldozatairól a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen megemlékezők az esemény végén elénekelték a Szózatot
Február 25-én, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján Nagyváradon is megemlékeztek a kommunizmus áldozatairól. Az érdeklődők a Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarán a kommunizmus áldozatainak emléktáblájánál gyűltek össze, ahol többek között Tőkés László és Szilágyi Zsolt szólt a megjelentekhez.

A megemlékezők vasárnap este a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem belső udvarán a kommunizmus áldozatainak emléktáblájánál gyűltek össze, ahol Tőkés László EP-képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke szólt a megjelentekhez. Hangsúlyozta: „Te Deumot kellene tartanunk minden évfordulón azért, hogy megszabadított az Isten minket azoktól a borzalmaktól, amelyeken keresztülmentünk, hiszen becslések szerint mintegy egymillió halálos áldozata volt Kelet-közép Európában a kommunista diktatúrának, más becslések szerint száz millióan haltak meg világszerte a kommunizmus következtében”. Hozzátette, hogy még a halálos áldozatok számát sem ismerjük pontosan, „de végképp lehetetlen volna számba venni a közvetlen vagy közvetett módon a kommunizmus miatt hátrányt, kárt szenvedett emberek számát. Valójában az egész társadalom áldozatul esett e másodlagos áldozatiságnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy mind a román, mind a magyar társadalom másképp festene ma, hogyha nem kellett volna elszenvedni a kommunizmus tehertételeit. Mindazonáltal azt tapasztaljuk, hogy elhallgatással sújtják a múltat, pedig, mint mondta, „legalább a történelmi valóság feltárásának meg kell történnie, és azt az igazságtételnek kellene követnie, ekkor tudnánk megbecsülni igazán a hősök, az áldozatok érdemeit, és a Jóistennek azt a szabadítást, amit adott. De még mindig nem mondhatjuk, hogy teljesen vége van ennek az istentelen és embertelen rendszernek”.

Rendet rakni

Felszólalt a rövid megemlékezésen Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke is, aki kifejtette: „akkora felfordulást hagyott maga után a kommunizmus, hogy a rend mind a mai napig nem állt helyre”. A továbbiakban elmondta: „minket, magyarokat a huszadik században három nagy tragédia ért: Trianon, a nácizmus és a kommunizmus, és mindhárom akkora rendetlenséget hagyott ránk, hogy nemzedékek összefogása szükségeltetik ahhoz, hogy a normális kerékvágásba kerüljön minden. Európa kettős mércével mér, éppen ezért Kelet-közép Európa a saját normalistását, a saját rendjét újraalakítva Európa hajtómotorjává kell, hogy váljon”. A beszédek után koszorút helyezett el a kommunizmus áldozatainak emléktáblájánál Tőkés László, majd Szilágyi Zsolt közösen Moldován Gellért Lajossal, az EMNP nagyváradi szervezetének elnökével, illetve az esemény moderátora, Nagy József Barna a jelenlevők nevében helyezett el koszorút az emléktáblánál. Végezetül a megjelentek elénekelték a Szózatot.

Pap István