Az aradi vértanúkra emlékeztek Margittán

Az aradi vértanúkra emlékeztek Margittán
Az 1849-49-es szabadságharc 13 mártírhalált halt vezetőjére emlékezett október 6-án Margitta magyarsága. A megemlékező ünnepség az Árpád-házi Szent Margit római katolikus templomban megtartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött, melyen a katolikus református és baptista gyülekezet lelkipásztorai hirdették az igét, illetve emlékeztek mártírhalált halt hőseinkre.

Elsőként a házigazda Májernyik Mihály esperes-plébános köszöntötte az emlékező gyülekezetet, a meghívott vendégeket, a versmondó diákokat és a székelyhídi Gyermek Jézus Gyermekotthon kórusát. Október 6-a a magyarok naptárában gyásznap, mégis ünnepelünk, hiszen ünneplésre méltók azok, akik bátran adták életüket a szent ügyért. Bátorságból, hazaszeretetből követendő példát mutattak, mondta az esperes úr. A későbbiekben azt latolgatta, hogy nemzetünk a történelem során sokszor mutatott követendő példát Európának és a jelenlegi helyzetben is ezt teszi, majd Ady Endre ezen alaklomra írt versével zárta beszédét. Kovács Gyula református lelkész Mózes 5. könyve 32 fejezetének 1-3., 7-8. verseiben megírtakra alapozta beszédét. „Erő és férfiasság áradt annak idején a kivégzésükre váró vértanúk közös imájában, melynél a katonák csak a fejüket tudták lesütni. Az aradi vértanúk szabadságszeretete a legfelsőbb fokon volt.”- mondta a tiszteletes úr, majd egy Petőfi idézettel zárta beszédét. A baptista közösség nevében Veres Efrahim lelkész hirdette az igét és felhívta a figyelmet hitünk megerősítésének és gyakorlásának fontosságára.

Az egyházak képviselői után Szűcs Andrea moderátor köszöntötte elsőként az egybegyűlteket, majd a kolozsvári magyar konzulátus vezető konzulját, Barabás Jánost szólította a mikrofonhoz. „A szabadságharc példázza azt, hogy nemzetünknek van olyan ereje, hogy harcunkba be tudunk vonni nem magyarokat is. Ők ugyanúgy hősiesen harcoltak, mint a magyarok.” – mondta a konzul úr. Cseke Attila képviselő, aki minden évben megtiszteli jelenlétével a megemlékező ünnepséget, kiemelte, hogy az 1848-49-es szabadságharc az osztrák fennhatóság alatt élő népek lánccsörgetésének időszaka volt. „Amikor magyarok, szerbek, horvátok, lengyelek, románok, osztrákok és más nemzet fiai egyszerre mondták ki: Elég. És a lánc valóban gyengének bizonyult.” Nemzeti gyásznapunkon emlékezünk a 13 mártírhalált halt tábornokra és Batthyány Lajos miniszterelnökre. A szabadságharc leverése után véres megtorlás következett, mely temetővé tette a haza nagyobb részét. „A szabadságot be lehetett temetni, de elpusztítani nem.” A szabadságharcosokat hitük és következetességük tette igazi hőssé. „Tanuljunk történelmünk nagy magyarjaitól és nyújtsuk egymás felé a kezünket. Rójuk le kegyeletünket, mert nekik is köszönhető, hogy ma itt lehetünk ebben a közösségben” –mondta zárszavában a képviselő.

Bradács Alíz Ildikó körzeti RMDSZ elnök név szerint felsorolta a vértanúkat, majd Lázár Vilmos utolsó mondatát idézte: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.” Kérésére emlékeztek Göncz Árpád volt köztársasági elnök halálára is. „Ha 100 évvel korábban születik Ő lehetett volna a XIV. vértanú.”- mondta az elnök asszony.

A beszédek között a magyar iskola diákjai – Krisztik Réka, Sánta Bernadett – verseket szavaltak, a székelyhídi Gyermek Jézus Gyermekotthon kórusa pedig az alaklomhoz illő énekeket adott elő Csaplár Angéla vezetésével. Az Észak Erdélyi Vitézi Rend Margittai Székének tagjai mindvégig díszőrséget álltak.

A templomi megemlékezés után fáklyás felvonulás haladt a főutcán a református templomkertben felállított Petőfi szoborig ahol elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A fáklyavivők a Gyöngyvetők néptáncegyüttes tagjai voltak. A koszorúzás után Kovács Gyula református lelkész áldotta meg a jelenlévőket, majd nemzeti imánk közös eléneklésével zárult az ünnepség.

Szőke Ferenc