Az aradi vértanúk: a történelmi aranycsapat

Az aradi vértanúk: a történelmi aranycsapat

Bihar megye – Hol sírjaink domborulnak rendezett
immár hagyományosnak nevezhető
kétnapos nemzetközi történelmi
vetélkedőt az Alma Mater
Alapítvány a nagyváradi Ady Endre
Liceum dísztermében.

A kétnapos rendezvény pénteki kezdése előtt Fleisz Judit tanárnő, az Ady Endre Liceum aligazgatója elmondta: a magyar középiskolások történelmi vetélkedője egy igényt elégít ki, hiszen a magyar történelemből nincs megmérettetése a középiskolásoknak. Pénteken délután a versenyre készülő fiatalok Katona Tamás és Fleisz János előadásait hallgatták meg. Katona Tamás élvezetes előadásában a tienhárom aradi vértanúról beszélt: kiemelte, hogy a magyar szabadságharcosok korszerű, modern, polgári országot akartak, és olyan plitikusok voltak, akikre ma is szükség lenne. Katona Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy ’48-ban a partiumi, a temesközi románság kiállt a magyar forradalom mellett, míg az erdélyi románság ellene fordult. „A román történetírásban még ma is probléma van azzal, hogy mit kezden a ’48-as magyarországi románsággal” – fogalmazott Katona Tamás, aki ezt követően érzékletes képet nyújtott a tizenhárom aradi vértanúról. Az előadó kiemelte: a forradalomra elkészülő ágyúkra felírt jelmondat kellene legyen a mai magyarok jelmondata is: „Ne bántsd a magyart”. Végezetül Katona Tamás felhívta a fiatalok figyelmét arra, hgy ha egy focicsapat névsorát meg lehet jegyezni, akkor a tizenhárom aradi vértanúét is meg lehet és kell jegyezni, hiszen közös szabadságunkért áldozták fel életüket, és megérdemlik, hogy tudjuk azt, sírjaik hol domborulnak. Dr. Fleisz János a Nagyváradhoz köthető szabadságharcosokról és forradalmárokról tartott rövid előadást, jelesül Nagy-Sándor Józsefről, aki csak fiatalkorát töltötte Nagyváradon; Rulikowszky Konrád zászlósról, aki a köztudatba Kázmér néven vonult be, és aki néhány nappal a világosi fegyverletétel előtt állt át a szabadságharcosokhoz, és bár egy percig sem harcolt, a magyar- és a világszabadság melletti bátor és következetes kiállása miatt vesztette életét; Lahner Györgyről, aki a nagyváradi fegyvergyár vezetője volt, és noha ebben a minőségében igen jelentős szerepe volt a magyar szbadaságharcban, mégem alakult ki kultusza Nagyváradon; s végezetül Szacsvay Imréről, akinek azért kellett meghalnia, mert aláírta a Függetlenségi Nyilatkzatot. Az előadásoknak a vetélkedőben az volt a szerepe, hogy a történészek olyan részleteket is beleszőttek mondandójukba, melyek másnap a villámkérdések kategóriában köszöntek vissza a diákoknak.
Debrecen nyert
A szombat reggeli vetélkedőn a tizenkilenc, egyenként háromfős csapatok elméleti feladatokat kellett megoldjanak, fel kellett ismerjék a 48-as honvédeket, valamint a történelmi emlékhelyeket és ez utóbbiakról kis esszét kellett írjanak. A megmérettetésen a zilahi, szilágysomlyói, tordai középiskolák csapatai mellett három budapesti gimnázium, két debreceni csapat, továbbá a kisvárdai, a derecskei és a biharkeresztesi gimnáiumok mellet, a váradi magyar liceumk is részt vettek. Az izgalmas versenyt a debreceni Tóth Árpád Gimnázium II-es csapata nyerte, második lett a budapesti Petőfi Sándor Gimnázum hármasa, míg a harmadik helyen a nagyváradi Ady Endre Liceumhatos számú csapata zárt.
Pap István