Az APIA kiadja a gazdaigazolásokat

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) Bihar megyei központja tájékoztat arról, hogy megkezdi a gazdaigazolványok kibocsátását.

Ezzel a dokumentummal lehet igazolni azt, hogy az illető gazda szerepel a farmjegyzékben, ugyanakkor ez az irat szükséges ahhoz, hogy a gazda kölcsönt vegyen fel a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésére. A hiteligénylő csak olyan bankhoz fordulhat hitelért, amellyel az APIA ilyen irányú megegyezést kötött. Eddig az APIA a CEC, a Transilvania, a Creditcoop és a Carpatica pénzintézetekkel kötötte meg az említett egyezményt.

A gazdák a mezőgazdasági munka költségeinek nyolcvan százalékára igényelhetnek hitelt. A költség kiszámításakor hektáronként 35 eurónyi ár van megszabva 4,5383 lejes árfolyamon. A hitelt igényelni szándékozó gazdák meg kell jelenjenek az APIA kirendeltségénél, és kérniük kell a mezőgazdasági nyilvántartásba vételt (Adeverinta de inregistrare fermier). Ehhez szükség van a kérvényező személyi igazolványának másolatára, jogi személyek esetében pedig az eredeti meghatalmazási okiratra, emellett írásos nyilatkozatot is kell tenni arról, hogy a kérvényező nem fogja módosítani banki koordinátáit az igazolás kiadása után. A banki koordináták megváltoztatására csak a hitelező bank kifejezett engedélye mellett van lehetőség, és erről a gazdának értesítenie kell az APIA-t. A gazda a kérvény benyujtásástól számított, munkanapokon számolt 48 órán belül értesítést kap arról, hogy megkapja-e az igazolást. Az a gazda, akinek a bank nem akar hitelt nyújtani, más bankhoz fordulhat kölcsönért, de csak olyan pénzintézetekhez, amelyekkel az APIA megkötötte az említett megegyezést, ugyanakkor az eredeti bank is jóvá kell hagyja azt, hogy a gazda más bankhoz fordulhasson. Ezesetben a bank visszaadja a gazdának az igazolást, amelyet utóbbi el kell vigyen az APIA-hoz, az APIA pedig egy új gazdaigazolványt bocsát ki számára. Abban az esetben, ha a farmer nem akarja lehívni a hitelt, akkor a gazdaigazolást vissza kell adja az APIA-nak. Florian Pavel az APIA Bihar megyei vezetője azt tanácsolja a gazdáknak, hogy jól válasszák meg azt a pénzintézetet, melytől kölcsönt akarnak felvenni, ellenőrizzék, hogy melyik hitelkonstrukció a legmegfelelőbb az általuk elvégezni kívánt mezőgazdasági munka esetén.

Címkék: ,