Az anyaság a lét értelme…

Az anyaság a lét értelme…
Nagyvárad- Pénteken a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete színvonalas Anyák-napi ünnepséget szervezett a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében. Több korosztály volt jelen.

 

Az idén is színvonalas Anyák-napi műsorral örvendeztette meg az ünnepelteket a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében péntek délután megjelenteket Major Éva alelnök üdvözölte, majd felkérte Zalder Éva igazgatónőt, hogy tartsa meg előadását. A házigazda intézmény vezetője igen érdekes eszmefuttatásában arra tért ki: mit jelent az anyaság az irodalomban, és hogyan kötődik ez a fogalom a májushoz, miért tekinthető az anyaság a lét értelmének. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a magyarok különösen tisztelik a Szűzanyát, égi patrónánkat, és pünkösd hava speciálisan kapcsolódik ezen kultuszhoz. Nem véletlen, hogy a világi asszonyok szeretetét is bevisszük a templomba, az édes anyanyelv szókapcsolat kettőssége pedig önmagáért beszél, mondta az igazgatónő, aki külön kitért az Ómagyar Mária siralomra, gondolatait pedig három idézettel zárta, felolvasta Zágoni István: Az anya meg a szülő, illetve Baranyi Ferenc: Anyák köszöntése című szövegét, valamint Ratkó József: Zsoltár című imáját.

Színvonalas műsor

Meleg Vilmos színművész egy képzeletbeli utazásra invitálta az egybegyűlteket Illyés Gyulával, Kosztolányi Dezsővel és Emőd Tamással, akik írásaikban férfikorukból tekintettek vissza édesanyjukra. Ismét színvonalas programmal készült a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Boros Beatrice karnagy vezényelte kórusa. Elhangzott két Mária-ének, a Szállj kicsi dallam című Anyák-napi kánon, egy ismeretlen szerzőtől egy Anyák-napi költemény, illetve Dsida Jenő: Hálaadás című verse (utóbbi kettőt Boros Beatrice zenésítette meg, illetve dolgozta át kórusra), valamint egy kis kánon. A PMNYE-rendezvények szinte állandó fellépője, Nagy-Kristófi Dániel ezúttal három számmal örvendeztette meg a zongoraszót szerető hallgatóságát (River Flows in You, Egy ősz hajú asszony, és Mozart egyik szonátája), úgy, hogy édesapja, Nagy Sándor vokálozott. Nagy sikert aratott a Szent László Líceum Szallós Ildikó tanító által felkészített III. B. osztályának zenés-verses műsora, sőt a gyermekek saját kezűleg készített képeslapokkal is meglepték a jelenlevőket. László Ágnes, Hajbók Klára és Szabó Piroska szavaltak, a nyugdíjas egyesület tánckarának parádés produkciója után pedig még két kislány- Csere Noémi és Brunella Necchieti szavalt, majd szeretetvendégséggel zárult az emlékezetes ünnepség.

Ciucur Losonczi Antonius