Az állam a gazdagokat támogatja

Szatmár megye – Az április 30-án
megtartott vitán többen
megkérdezték, hogy a román
állam miért nem a
törvénytisztelő, dolgozó emberek
érdekeit védi, a gazdagokkal szemben.

A Szatmárnémeti Kereskedelmi és
Iparkamara érdekes értekezletnek adott
otthont, ahol a megyénket képviselő
szenátorok és parlamenti
képviselők, a megye
elöljárói és a gazdasági
élet képviselői,
vállalkozók vitatták meg a
kormány legújabb határozatait.
Augustin Iştoc cégvezető elmondta, hogy a
büntető törvénykönyvben
bekövetkezett változások
következtében a csekkbefizetési
űrlapokkal történő csalás nem
számít súlyos
bűncselekménynek. Az
átalányadó heves vitát
szült, hiszen mindenkinek az volt a
véleménye, hogy nagyon sok kis- és
középvállalkozás fog csődbe
menni emiatt. Culic Daniela, a Kereskedelmi és
Iparkamara igazgatónője elmondta, hogy a 9100
szatmári cégből 1700 zárta a
tavalyi évet zéró profittal, de
ezektől a cégektől elképzelhetetlen
a több mint kétmillió lejes minimum
adót behajtani. Szatmárnémetiből
az átalányadóból 14
millió lejes többletbevételre
számíthat a kormány. Elhangzott, hogy
az átalányadó helyett
cégadó bevezetése lett volna indokolt.
Az átalányadó nem rossz
elképzelés, de nem ebben a gazdasági
helyzetben, hiszen így a román állam
generál még egy
válságmélyítő helyzetet,
ami ősszel fog érezhetővé
válni. Elhangzott, hogy a román
törvényeket egyoldalúan
alakítják, anélkül hogy az
érdekelteket megkérdeznék erről.


Holdiş Ioan PD-L-s parlamenti képviselő
kijelentette, hogy bármennyire is hihetetlen, a
négy törvénykönyvben már nem
lehet változtatni, még csak egy vesszőt
sem, tehát így kell elfogadni a helyzetet. Az
adótörvénykönyvben még lehet
módosításokat eszközölni,
ezért a parlamenti képviselők
megkérték a jelenlévőket, hogy
észrevételeiket, javaslataikat
jegyezzék fel és juttassák el
hozzájuk, és azokat a parlament elé
fogják terjeszteni. Egy cég igazgatója
megjegyezte, hogy a következő hónapban
megalakul a szatmári vállalkozók
egyesülete, és akkor tudnák a
kormány döntéseit bojkottálni, ha
nem fizetnék be az állam felé
járandóságaikat.