Az Ady Líceum felkészült a diákok fogadására

Az Ady Líceum felkészült a diákok fogadására
Tóth Mártával, a nagyváradi Ady Endre Líceum igazgatónőjével beszélgettünk arról, hogyan készült fel az iskola a 2012-2013-as tanévre.

 

– Milyen infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre az idén nyáron?

– Az érettségi vizsga lebonyolítása után tizenegy olyan tantermet újítottunk fel, amelyekbe új osztályok érkeznek, értem ezalatt az ötödikeseket és kilencedikeseket, valamint olyan osztályokat, amelyeket valamilyen oknál fogva módosítottunk. A bútorzat felújítása folyamatban van, és ebben mindig támogatást kapunk a szülőbizottságtól is. Emellett megtörténtek a szokásos felújítási munkálatok, természetesen önerőből. Felújítottuk a konyhát, az étkezőt, a bentlakásban és az iskolában felújítottuk toaletteket. Az iskola teljes személyzete szívvel, lélekkel állt ehhez a munkához, és ennek köszönhetően a gyerekeket megfelelő körülmények között tudjuk fogadni.

– Melyek a legfontosabb infrastrukturális beruházások, amelyeket a közeljövőben kellene valósítani?

– Állandó probléma a számítógéppark fenntartása. A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében nem vásárolhatunk például számítógépeket, de fejleszthetjük a gépparkot. Szülői támogatással szeretnénk ilyen dolgokat is megoldani, mert hiába van számítógépes labor, hogyha azt időről-időre nem fejlesztjük. Nyomtatókat, fénymásolókat is kell vásárolnunk, emellett sportszereket szerzünk be. Állandóan ügyködünk az elektronikus könyvtárunk fejlesztésén, és persze magának a könyvtárnak a fejlesztésén is, hiszen minden szempontból fontos a könyvek, az olvasás szeretetére való nevelés. Szeretnénk az iskolaudvart megújítani, mert sok évvel ezelőtt került rá aszfaltburkolat, az is csak részlegesen. Felmerült az elektronikus napló bevezetése is, de ennek is meg kell legyen az anyagi háttere.

– Az önkormányzattal megkötött új szerződés milyen lehetőségeket biztosít az iskolának a fejlesztésekre?

– Mivel az iskola épülete a katolikus püspökségé, ezért az az önkormányzat a felújításban már nem vállal túl sok szerepet. A katolikus egyház és az önkormányzat között megújított, 2017-ig érvényes szerződésben benne foglaltatik, hogy a főjavítások és a kurrens javítások is a római katolikus püspökség feladatkörébe tartoznak. Mi a püspökséggel ezirányban már egyeztettünk, és föl fogjuk állítani azt a listát, amely rangsorolja a tennivalókat, emellett továbbra is számítunk arra a hathatós támogatásra, amelyet eddig is élveztünk a szülők részéről. Ugyan a tanügyminiszter asszony kijelentette, hogy semmilyen pénzügyi támogatást nem kérhetünk a szülőktől, mert Romániában a tanulás alapvető alkotmányos jog, de az mindennemű törvényben benne foglaltatik, hogy az iskola elfogadhatja az szülők és felajánlók támogatását különböző tevékenységekre, vagy infrastrukturális fejlesztésekre. Mi számítunk arra a közösségmegerősítő támogatásra, amely mindig is jellemezte a magyar közösséget, és amely a gyerekek számára biztosította azt a pluszt, ami esetleg állami pénzből nem valósult volna meg.

– Milyen megvalósításai voltak az iskola diákjainak az elmúlt időszakban?

– Nagyon szép eredményeink voltak a tanévben, illetve gyermekeink nyáron is több versenyen vettek részt. Külön örömünkre szolgál, hogy a megnövekedett létszámú tájfutó csapatunkat országosan is jegyzik, és rangos versenyeken is képviselik már nem csak az iskola sportklubját, hanem Romániát is. Tájfutóink egy magyarországi versenyről két aranyéremmel, illetve egy jászvásári országos versenyről harmadik hellyel tértek vissza, és az egyik diákunk, Takács Gergő Románia képviseletében részt vett a Balkán Bajnokságon, ahonnan második díjat hozott haza. Van egy nyolcadik osztályosunk, Divin Péter, aki tájfutásban két aranyat hozott, egyet csapatban, egyet egyéniben, de emellett a tudományok versenyen is részt vett szép eredménnyel.

– Az osztályok tekintetében milyen újdonságokról tud beszámolni?

– Két ötödik osztály indul a most következő tanévben, és ha a társadalomtudomány osztályt is beleszámítjuk, akkor öt osztály indul kilencedikben. A matematika-informatika osztályban jelenleg tizennyolc diák van. Mivel kilencedikben nem valósult meg valamennyi osztályunk, így az eredetileg két matematika-informatika osztályt össze kellett vonnunk, és ebben a pillanatban még kérdéses az is, hogy jóváhagyja-e a tanfelügyelőség a társadalomtudomány osztálynak a működését, mert kevés, mindössze kilenc diák jelentkezett ebbe az osztályba. Ha okokat keresünk, akkor a visszajelzések alapján is megállapíthatjuk, hogy nagyon rossz időben merült fel az iskola épületének szerződése, illetve sokakat elbizonytalanított az a városban keringő híresztelés is, miszerint lehet, hogy megszűnik az iskola. Az is tény, hogy ebben a tanévben jóval kevesebb nyolcadik osztályos lép be mint a tavaly, ugyanakkor az idén másfélszer annyi helyet kínáltunk a kilencedik osztályok számára. Szeretném hinni, hogy ez a probléma rövidesen meg fog oldódni, főképp ha arra gondolunk, hogy az őszi szessziót is figyelembe véve iskolánkban nyolcvanöt százalékos az érettségi átmenési arány. Már a tanév elkezdése után szoktak lenni jelzések, hogy a főként a reál tagozatos osztályokban tanuló gyerekek szeretnének átiratkozni a humán tagozatra – és a történelem-társadalomtudomány osztály éppen emiatt működött mindig nagyon nagy létszámmal – mert rendkívül hamar döbbennek rá a gyerekek arra, hogy túlságosan nehéz az a matematika, amit a matek-info osztályban tanulnak. Mivel sok hely van, lehetőség lesz arra, hogy a tanév elkezdése után is legyenek változások az osztálylétszám tekintetében. Az esti tagozat megszűnőfélben van, az idén már csak egy egyetlen osztályunk van, egy tizenharmadik. Az iskolánkban végleg meg fog szűnni az esti tagozat, ugyanis az elmúlt években más iskolák részéről is történt próbálkozás esti tagozat indítására. Nálunk megvolt a hagyománya az esti tagozatnak, nagyos sajnáljuk, hogy megszűnt, illetve örömmel vesszük tudomásul, hogy olyan sok fiatal elvégezte a középiskolát, hogy erre már nincs igény.

– Személyi változások történtek az oktatói állományban?

– Fleisz Judit, volt igazgató- helyettesünk nyugdíjba ment. István Zoltán tanár úr egészségi okokra hivatkozva nem vállalta tovább az aligazgatói teendőket, így a nevelői szakértői testületbe bekerült kollégák közül Bogdán Károly tanár urat nevezték ki a versenyvizsga megszervezéséig aligazgatónak. Ebben a pillanatban nem lehet tudni, mikor lesz a versenyvizsga, de valószínűleg a választások után fogják meghirdetni a főtanfelügyelői funkció betöltésére vonatkozó versenyvizsgát, és ennek egy következő fázisa lesz majd az igazgatói versenyvizsgák megszervezése. Új tanárok érkeznek az iskolába, elsősorban azért, mert néhány kolléganő gyermeknevelési szabadságon van, illetve egy kolléganő szülési szabadságra megy el. Az órák leosztása megtörtént, minden tantárgyat lesz aki tanítson. Megvannak az osztályfőnökök, a katedrafőnökök, készül az órarend, és hétfőn reggel tíz órakor hivatalosan is megnyitjuk a tanévet.

Pap IstvánA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .