Az adakozás tesz gazdaggá

Az adakozás tesz gazdaggá
Kedd délután a Kanonok sori székhelyen szokásos havi gyűlésüket tartották a nemeseket tömörítő Nobilitas Egyesület tagjai. Rajna József kanonok, a Caritas igazgatója tartott előadást.


A megjelenteket Szabó István, a Nobilitas Egyesület ügyvezető elnöke köszöntötte, majd mivel nemrég volt az Anyák napja, Széll Katalin krónikás egy ezzel kapcsolatos verset olvasott fel.

Rajna József kanonok a szegénységről tartott előadást, többször is idézve Ferenc pápát. Arra hívta fel a figyelmet: amikor Isten megalkotta a világot, s benne az embert, minden körülményt megteremtett ahhoz, hogy boldogok legyünk, azonban az áteredő bűn következtében ez a kegyelmi állapot megváltozott. Jézus is beszélt arról, hogy szegények mindig lesznek, egy olyan réteg, mely segítségre szorul. Egyébként pedig az ember eredendően szegény, a gyermeknek is szüksége van a szülei segítségére, és életünk további szakaszában is adódnak olyan problémák, melyeket nem vagyunk képesek egyedül megoldani. Mindig lesz tehát valaki vagy valami akivel/amivel szemben tehetetlennek bizonyulunk, de ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy mi is hasznosnak lehetünk mások számára, és ezen igazság felismerése cselekvésre kell késztessen bennünket.

A szentatya is arra buzdít: vegyük magunkra a szegények fájdalmát, hiszen keresztényekként nem zárkózhatunk önmagunkba, és aki megteszi az első lépést az embertársai felé, az tulajdonképpen gazdagodik.

A Caritasról

Jakab apostol idézve a tisztelendő azt is kiemelte, hogy ha a hitből nem fakad jó cselekedet, akkor önmagába holt dolog. Ennek első példája Ábrahám, aki akkor lett a hit embere, amikor ez tettekben nyilvánult meg.

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a szegénység rossz érzést vált, és a nyugati társadalom a gazdagság hatalmának hiányával azonosítja, s ezért negatívumként kezeli. Sajnos a pénz nélküli ember csak annyit számít, amennyire felhasználtó. Éppen ezért is az egyház egyik hivatása a szegények felkarolása, annak tudatosítása, hogy csak az tesz valakit igazán gazdaggá, ha adni is tud.

Expozéja utolsó részében Rajna József atya az általa irányított Caritas történetéről, tevékenységéről beszélt. Kitért azokra a problémákra is, melyekkel napjainkkal küszködnek, ilyen például, hogy az állam inkább nehezíti a dolgukat, mintsem könnyítené: a költségvetésből alig öt százalékot irányoznak elő szociális támogatásokra, és különféle engedélyek beszerzésére kötelezi azokat, akik segíteni szeretnének a rászorulókon.

Ciucur Losonczi Antonius