Ave Maria hangversenyest

Ave Maria hangversenyest
A Máriát köszöntő ünnepek alkalmával a nagyváradi Barátok templomában vasárnap este léptek fel a város jeles előadói. Az est keretében három énekművész is fellépett.

A műsor első felében a bazilika „kiskórusa” lépett fel Oláh Gabriella kántor, karnagy vezetésével. Hat kompozíciót szólaltattak meg. Elhangzott az évközi Mária antifóna. A műfaj a zsoltározással kapcsolatos, amely különböző ünnepekhez kötődik, vagy pedig alkalmi jellegű. Ezt követően hangzott el Claudio Casciolini (1697–1760) olasz barokk zeneszerző Ave Mariája. A szerző maga a Szent Lorenzo templom énekese, ugyanakkor a Santa Cecilia Akadémia körének tagja. Casciolini a Római iskolát követők közé tartozik és a kontrapunktika mestere, egyben az a capella stílus meghonosítója. Az esten a Panis angelicus című motettája hangzott el. Majd Tempfli Zsolt fiatal zeneszerző énekkari műve, O sanctissima, Kodály Zoltán az öt Tantum ergo című kompozíciója közül a második (1928) csendült fel. Werner Alajos egyházzenei szerző Égi Szűzvirág című gregorián hatást mutató alkotása, valamint Mozart Ave Mariája (1708, Bécs, K. 554, F-dúr) is megszólalt a koncerten. A mintegy huszonöt tagú együttes igen muzikálisan, nemes hangzással, kidolgozottan szólaltatta meg az előadott műveket.

Áhítatkeltő előadás

Hangszeres szólókat is meghallgattunk, így Giulio Caccini híres Ave Mariáját adta elő az együttes (Costin Éva, első hegedű, Oláh Boglárka, Oláh Gabriella, Crisan Éva – hegedű, Nistor Mioara, brácsa, és Bozsódi Beáta, gordonka). Ezt a kompozíciót a nemrég elhunyt Tokaji Ágnes emlékére idézték meg. Ugyancsak az együttes előadásában csendült fel Pietro Mascagni Parasztbecsület című operájából a húsvéti szertartáson elhangzott Intermezzo. Beleznay Antal (1859–1915) Váradon élt egyházi zeneszerző – aki hosszú ideig volt a székesegyház kántora – Ave Mariája is magán viseli a magyar műdal hatását. Tommaso Albinoni barokk szerző közismert műve is elhangzott az együttes előadásában.

Változatos műsor

Az esten három énekművész is fellépett. Tasnádi Ferencz (bariton) az Al. Stradellának tulajdonított Irgalmazz Istenem című szerzeményt énekelte. Ugyancsak ő adta elő feleségével, Tasnádi Melindával César Franck Ave Mariáját. A duót igen szépen és érzékletesen szólaltatták meg. A Tasnádi házaspár igen megnyerő teljesítménnyel ajándékozta meg a templomot megtöltő hallgatóságot. Az esten csodálhattuk meg Gergely Tóth Erna kivételesen szép szopránhangját. Elénekelte Joseph Rheinberger (1839–1901) német zeneszerző, zongorista, orgonista konzervatív akadémikus stílusú Ave Mariáját. Ugyancsak Gergely Tóth Erna előadásában hallgattuk meg Louis Saar (1868–1937) holland, valamint Lorenz Weiss bécsi születésű zeneszerző egy-egy Ave Mariáját. Ez utóbbit Costin Éva kísérte az együttessel együtt. A kiszenekar muzsikusai is példamutatóan muzsikáltak, megteremtve a kívánt áhítatot. A hallgatóság szűnni nem akaró tapssal jutalmazta az előadást.

Tuduka Oszkár

Címkék: ,