Augusztus vége a tejtermék-támogatások leadási határideje

Augusztus 31-ig nyújthatják be a hátrányos helyzetű övezetekben gazdálkodó tej és tejtermék termelők támogatási kéréseiket, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei kirendeltségeinél.

A támogatás fejőstehenenként 100 eurót biztosít mindazoknak a tejkvótával rendelkező termelőknek, akik 2-15 közötti állatállománnyal rendelkeznek(akinek 15-nél több fejőstehene van, az is csak maximum 15-re kaphat póttámogatást), s akik a Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) által, hátrányos helyzetű területeknek nyilvánított helyeken gazdálkodnak. Bevezetését a szaktárca azért látta szükségszerűnek, mert az előző időszakban súlyos válság sújtotta a tejtermelő és – feldolgozó szektort.

A HG 755/2010-es kormányhatározat szerint pótlólagos támogatásra jogosultak mindazok a jogi személyek, családi és egyéni vállalkozások, akik be vannak jegyezve, mint tejtermelők az APIA nyilvántartásába a 2008–2009 évi tejkvóta keretén belül, de támogatási kérelmet letehetnek azok a magánszemélyek is, akik október 10-ig a cégbíróságtól (ORC) megszerzik vállalkozói engedélyüket.

A jogosultsági feltételek megszegése, a támogatási kifizetési összegek lecsökkentéséhez, vagy teljes megvonásához, esetleg többéves szankciókhoz is vezethet.