Átvilágító testületet hoznának létre

Átvilágító testületet hoznának létre
Harmadik, befejező részéhez ért az a sorozat, melynek során a néppárt képviselői ismertették a Bihar megyei magyar közösséget érintő célkitűzéseiket. Nehézségekről is szó esett.


Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi polgármesterjelöltje s országos alelnöke a szerdai sajtótájékoztatón előrebocsátotta: bíznak benne, hogy a szavazók a programot nézik első sorban, s nem azt, hogy „ki hogy etette őket”, illetve elgondolkodnak majd azon, kik azok, akik felelősséggel állítottak össze egy programot, illetve, hogy mennyire tudják majd megvalósítani azt, s milyen hasznos dolgokat tettek a kampány során.

Átvilágítás

Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei vezetője, a néppárt megyei önkormányzati jelöltlistájának vezetője elmondta: tanácsosaik tizennégy községben vannak jelen, s négy éve igyekeznek elérni az önkormányzati munka, a hivatali gazdálkodás átvilágítását, legnagyobbrészt eredménytelenül. Több mint másfél tucat önkormányzat esetében kérvényekben igényelték, hogy számoljanak be arról, hogyan költötték el a közpénzeket, milyen szerződéseket kötöttek, ugyanis „alakosok mindenütt a drága és rossz munkálatokra panaszkodnak”. Bár a törvény szerint a közérdekű adatok bárki számára hozzáférhetőek kellene legyenek, „az önkormányzatok elsöprő része megtagadta az adatszolgáltatást”. Mindezek miatt a Megyei Tanácsban egy átvilágító testületet létrehozatalát kezdeményeznék, mely a polgármesteri hivatalok által megkötött szerződéseket átnézné és maradéktalanul nyilvánosságra hozná. „Meggyőződésünk, hogy az embereknek joguk van tudni, hogy mire költik az adójukat, s az átláthatóság a korrupciót is csökkentené” – mondta Csomortányi István.

Adók

Egy másik megvalósítandó feladat: azokban a községi hivatalokban, ahol a néppárt döntéshozói helyzetbe kerül, kezdeményezni fogják a helyi adók csökkentését, ugyanis „a magyarok által vezetett önkormányzatokban szinte kivétel nélkül az új adótörvénykönyv által megszabott maximális adót vetették ki”. Csomortányi István megjegyezte, hogy egyes településeken, miután megszavazták a legmagasabb kivethető adót, ugyanazok a személyek aláírásgyűjtést kezdeményeztek az adótörvénykönyv ellen.

„Úgy gondoljuk, hogy a Megyei Tanácsnak egy pályázatírói, pályázati tanácsadási irodahálózat létrehozatalával lehetősége lenne pályázati támogatásokhoz hozzásegíteni a kis és közepes vállalkozókat, az egyéni és családi gazdálkodókat. Ennek létrehozatala is feladataink közé tartozik” – mondta a Bihar megyei elnök, majd arra tért ki: a Megyei Tanács szintjén a kistermelőket nem csak pályázati útmutatással, tanfolyamokkal szeretnék támogatni, hanem olyan piacok, csarnokok létesítésével is, ahol csak ilyen termékeket lehet majd vásárolni.

Iskolaközpont

Fontos része a programjuknak a magyar nyelvű oktatás megoldása a szórványterületeken is. Ennek érdekében például Belényesben egy iskolaközpontot hoznának létre, ahol elsőtől tizenkettedik osztályig tanulhatnának a környékbeli falvakban lakó gyerekek, továbbá iskolabusz hálózatot alakítanának ki, hogy a gyerekek ne hagyják abba az anyanyelvi oktatást csak azért, mert nincs a közelben magyar iskola. „Szeretnénk hozzásegíteni minden iskolást a megyében, hogyeljuthasson a legközelebbi magyar iskolába” – mondta a megyei vezető.

Nem utolsó sorban, szintén a Megyei Tanács szintjén kell megoldani azt is, hogy ahol jelentős számban élnek magyarok és a törvény lehetővé teszi, a közigazgatásban a legszélesebb körű magyar nyelvhasználati jogok érvényesüljenek, hangzott el. Jelen pillanatban vannak olyan, 80-90 százalékban magyarlakta települések, tette hozzá, ahol rászólnak azokra, akik nem román nyelven fogalmazzák meg kérvényeiket, beadványaikat, a helyi tanácsihatározatokat pedig sehol nem fordítják le magyarra, holott ott, ahol a lakosság több mint húsz százaléka magyar, a közigazgatási törvény ezt kötelezőképp előírja.

Műemlékek

Szintén a programjuk részét képezi az, hogy pontos leltár készüljön a Bihar megyei műemlékekről és egyúttal pénzösszegeket különítsenek el a köztulajdonban lévők felújítására. „A műemlékvédelem a Megyei Tanács és az önkormányzat mostohagyermeke, a megyében számos olyan középkori, vagy épp XIX. századiműemlék van, melynek pusztulását tétlenül nézik” – jegyezte meg a megyei elnök.A nem köztulajdonban lévő régi épületeket pedig műemlékké nyilvánítanák és a védettséget a tulajdonostól kérnék számon, tette hozzá.

Neumann Andrea