Átvette a város a Curteanu kórház követelését

Átvette a város a Curteanu kórház követelését
A Tanügyi Szabad Szakszervezet 3,6 millió lejjel tartozik a nagyváradi önkormányzatnak, miután visszakapta az egykori Tanítók Házát, amelyben a 6. számú kórház üzemelt.

Az RMDSZ-es tanácsosok nemtetszését váltotta ki az a keddi helyi tanácsülésen előterjesztett határozat-tervezet, amelyben a dr. Gavril Curteanu városi kórház átengedi az önkormányzatnak azt az anyagi követelését, amellyel a Tanügyi Szabad Szakszervezet tartozik az egészségügyi intézménynek. A kórháznak a szakszervezettel szembeni 3.610.000 lejes követelése a Louis Pasteur utca 26. szám alatti ingatlan (az egykori Tanítók Háza, majd a 6. Számú Ideg- és Elmegyógyintézet működött ott) visszaszolgáltatási perének jogerős ítéletéből származik, mely épületet visszakapta a Tanügyi Szabad Szakszervezet. A bírósági döntés azonban úgy szól, hogy az épületnek csak mintegy ötvenöt százaléka készült el akkor, amikor az államosítás megtörtént, ezért az ítélet kimondja, hogy amennyiben a szakszervezet természetben kapja vissza az épületet, akkor 3,6 millió lejt kell fizessen az ingatlan használati jogával rendelkező intézménynek, jelesül a városi kórháznak. Ezt a 3,6 millió lejes követelését engedte át a kórház a nagyváradi önkormányzatnak a tegnap elfogadott határozatban. A napirendi pont vitáján Ritli László Csongor azt javasolta, hogy a határozat-tervezetbe iktassanak be egy kitételt, amely kimondja, hogy amennyiben a szóban forgó ingatlan értékesítéséből az önkormányzat pénzre tesz szert, azt a összeget utalja vissza a Curteanu kórháznak. A javaslatot Ilie Bolojan polgármester azzal söpörte le az asztalról, hogy nem valószínű az, hogy a szakszervezetnek lesz-e valaha is pénze kifizetni a tartozását, ezért nem marad más hátra, mint lefoglalni az érdekvédelmi szervezet ingatlanvagyonát. Mivel Ritli javaslatát elutasították, az RMDSZ tartózkodott a határozat-tervezet szavazásakor, mely így is elfogadásra került a testületben.

Mi lesz a pénzzel, ha lesz?

A tanácsülés után Ritli László Csongor lapunknak kifejtette, hogy normális esetben az ingatlan átadás-átvételkor a szakszervezet ki kellett volna fizesse az említett összeget, de ez nem történt meg. A most elfogadott határozatból pedig nem derül ki, mi történik akkor, ha értékesítik az ingatlant, hiszen megtörténhet az, hogy a tulajdonos eladja az épületet, és akkor kifizetheti a városnak a 3,6 millió lejes tartozását, vagy pedig a város veszi meg az épületet, és akkor ez fizeti ki a szakszervezetnek az őt megillető részt. „Mi azt akartuk, hogy abban az esetben, ha valamilyen ügyletből pénze származik az önkormányzatnak, azt utalják vissza a városi kórháznak, ami nem fog megtörténni, mert az elfogadott tanácsi határozat nem tartalmaz garanciát erre vonatkozóan” – fogalmazott Ritli. Ugyancsak megszavazta a liberális-szociáldemokrata többségű városvezetés azt a javaslatot is, melynek értelmében a Pavel utca 21. szám alatti és a Fő utca 15. szám alatti ingatlan egy-egy lakását kereskedelmi egységgé alakítják át, majd pedig eladják azokat. A napirendi pont szavazásánál az RMDSZ frakció tartózkodott, mert, mint Ritli László Csongor a tanácsülés után kifejtette, nem gondolják azt, hogy az ilyenformán átalakított lakásokat sikerül majd eladni.

Pap István