Átszervezések a Bihar Megyei Tanácsnál

Átszervezések a Bihar Megyei Tanácsnál
Kedden rendes havi közgyűlését tartotta a Bihar Megyei Tanács a megyeházán. Az egyik előterjesztés az önkormányzat szakapparátusa szerkezeti és működési szabályzatára vonatkozott.

A 35 fős testületi gyűlésről hiányzott 4 liberális képviselő, akik így 12-en voltak, mivel az egyik PNL-s mandátum Dacian Foncea távozása miatt igazolásra vár még, a koalíciót alkotó PSD-ALDE-RMDSZ tanácsosai pedig teljes létszámban megjelentek, mind a 18-an.

Átment, hogy ki legyen utalva a költségvetésből 100 ezer lej az elmúlt hétvégén tűzkárokat szenvedett váradi görögkatolikus püspöki palota rekonstrukciója számára. „Hétfőn tárgyaltam a görögkatolikus egyház képviselőivel. Nyilvánvalóan ez az összeg közel se oldja meg a problémát, felmérésekre, konszolidációs munkálatokra, az egész törmelék kihordására, valamint a tűzfal és az első emeleti szint rendbetételére szolgál. Leomlásveszély fenyeget, ezért fontos, hogy minél előbb el lehessen kezdeni a statikai munkálatokat” – nyilatkozta szerkesztőségünknek Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke.

Egy másik határozattervezet az önkormányzat szakapparátusának szerkezeti és működési szabályzatára vonatkozott. A döntéssel tulajdonképpen a tanács 201 főről 185-re karcsúsította a saját struktúráját, ami azt jelenti, hogy 16 pozíció megszüntetésével úgy módosították a rendszert, hogy a fő vezető tisztségeket átalakították. Nem rendelkezik tehát ezentúl a Megyei Tanács annyi vezérigazgatóval és aligazgatóval, mint eddig. Két főigazgatóság lett csupán, az egyik a gazdasági, a másik pedig a műszaki. Ezekre erősítenek rá a továbbiakban, illetve a megye menedzseri pozíció alá úgymond behozták a projekteket, tekintetbe véve, hogy mindeddig a stratégiai jellegű projektektől kezdve a Bihar megye által összesen elnyert 120 millió euró összértékű projektekig jórészt ez a megyemenedzseri rendszer generálta a sikert. Reményeik szerint pedig egy kissé karcsúbb, de hatékonyabb rendszerrel még jobban meg tudják valósítani a terveiket. A következő időszakban mindazok, akiknek át lettek alakítva a pozícióik, vagy megszűntek, megkapják a hivatalos papírokat, melyekben értesítik őket a történtekről, és várhatóan 30 napon belül végleges döntések születnek ezekről a funkciókról.

Elmozdították

A Bihar Megyei Tanács megkezdte egy hatástanulmány készítését annak érdekében, hogy felmérje a Fő utcai volt poliklinika épületének tényleges statikai állapotát, ezért a tanácsülésen arról is döntés született, hogy kérvényezik a kormánytól azt, hogy az ingatlant kivegyék az egészségügyi célt szolgálók sorából, és úgymond vigyék át a mindenfajta működési lehetőség irányába. Ennek megfelelően például akár az is egy variáns lehet, hogy a Megyei Tanács székhelyeként működjön.

Jó ideje több, fegyelmi és egyéb vizsgálat is zajlik a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóságnál (DGASPC) különböző, a kormány, a megye vagy a prefektúra által felállított testületek által, melyeket az önkormányzat álláspontja szerint Călin Puia vezérigazgató igyekszik akadályozni vagy hátráltatni, ezért az a döntés született a közgyűlésen, hogy egy másik tisztségbe helyezik át a kivizsgálások idejére, és helyét ezek lezárultáig a helyettese veszi át. Meg lett szavazva, hogy a 2019-es fiskális évben az inflációnak megfelelő összeggel, vagyis 1,3 százalékkal emelkedjenek a Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények (például a filharmónia, a Szigligeti Színház és a könyvtár) tarifái, kivételt ez alól a Regina Maria Színház képez, ahol akár 5–33 százalékkal is emelkedhetnek a jegy- és bérletárak. Eldőlt továbbá az is, hogy növelik a Bihar Megyei Ipari Parkok Rt. és a Bihar Megyei Tudományos és Technológiai Park Kft. törzstőkéjét, és Botházy Nándor jogász legyen kinevezve a Bihar megye hivatalos közlönyét kiadó szolgálat ideiglenesen megüresedett osztályvezetői tisztségébe.

A koalíció nem voksai miatt viszont elmaradt Carmen Pantiș aneszteziológus liberális tanácsossá való beiktatása, valamint a PNL ellenkezése miatt ezúttal sem fogadták el a megye köz- és magánvagyon javainak aktualizált leltárait.

Ciucur Losonczi Antonius